Personal and online

  • active dreaming
  • shamanic healing and coaching
  • day out of time

For individuals

Active dreaming

Individual lessons of Active dreaming aim at learning to improve your dreaming skills and understanding their meaning for everyday navigation through life and gaining insights and knowledge to the deeper meaning of our lives.

Shamanic healing

Methods, that I use for shamanic healing and guidance are common for most shamanic traditions available for western culture. Being guided and supported by shamanic drum and spiritual guides I offer deep insights and soul and energy healing.

Day out of Time

Day out of Time is the compilation of dreamwork, shamanic journeying, working with synchronicities and shamanic ritual with intention to improve, heal and gain insights into specific themes you are now facing.

Aktivní snění

Individuální lekce aktivního snění se zaměřují na využívání snů i každodenní reality k sebepoznávání i k hlubšímu pochopení obyčejné i neobyčejné skutečnosti, k léčení i k získávání inspirace a síly pro tvořivost a nalezení nového životního směru.

Šamanské léčení

Metody, které využívám vycházejí z prastarých šamanských tradic. Pomocí šamanského bubnu nebo chřestidla navážu spojení se svými duchovní průvodci, požádám je o pomoc při léčení, udržuji otevřený energetický kanál, kudy léčivá síla do klientova systému vstupuje, nebo kudy odchází všechno, co do něj nepatří.

Reiki

Metodu léčení pomocí univerzální energie Reiki používám jako samostatné léčení i jako doplňkovou metodu k šamanskému léčení. Energii Reiki mohu posílat do minulosti, a zmírnit nebo eliminovat dopad neblahé události na současnost anebo do budoucnosti, kde klientovi přinese sílu, lehkost a vyrovnanost.

Blesková práce se sny

Prostřednictvím Bleskové práce se sny můžete lépe rozklíčovat poselství snu a využít jeho sílu a tvořivý potenciál. Sen, ať už si pamatujeme jeho záblesk nebo celý epický příběh, v sobě může obsahovat zprávu o našem zdravotním stavu, verzi možné budoucnosti nebo informace z hlubší životní roviny.

What people say about me

Prices

Individual session

Price of one individual session of active dreaming or shamanic healing in lenght of 90 minutes is 80 EUR.

Price per one individual session includes initial email or phone consultation, material processing and written output of the session.

80 EUR / session

In case one session exceeded 90 minutes, the price increases by 40 EUR per every half of the hour.

Day out of Time

The introductory price of Day out of Time in length of approximately 9 hours is 200 EUR

200 EUR / day

Answers

FAQ

Meditative state of mind accompanied by shamanic drum or rattle. You will see, hearor feel answers to your intention from our spiritual guides, your soul and the higher self. Every shamanic journey, online and offline are safe and have protection and take place in harmonious space.

Client can either actively participate while journeying or passively receive the healing and guidance on deep level of the soul and energy.

We are all different with specific ways of perception. The healing energy can be felt on body level as well as in visual or auditory inner senses, intuition and sudden insight. Messages from spiritual guides can be also received through dreaming or synchronicities.

The real communication with our spiritual guides, soul and higher self through visions, sounds, feelings, intuition and insights come without prior warning, out of blue and very often tend to be quite different from our own fabrications, so if you are not sure, ask yourself, am I making this up? Clarity can be gained through practice, practice and more practice.

We can deal with situations, that we got used to call problems, that are connected to our personal lives. Mostly these are opportunities to transform, get deeper understanding or knowledge of topics, that are coherent with our live style and our soul purpose. If you are also dealing with physical or mental illness, that has already materialized, it is also necessary to cooperate with specialist in the specific field.

Of course, you can visit website of Robert Moss, author of method of Active dreaming www.mossdreams.com, read any of his books or I wholeharteadly recommend reknown shaman Sandra Ingerman, www.sandraingerman.com. Detailed list of recommended and my favourite literature is in development.