Nabídka

Individuální Služby

V rámci individuálních služeb nabízím šamanské léčení a individuální práci se sny. Vyberte si službu ve vhodném rozsahu, který nejvíce pomůže vaší situaci.

Snová poradna

Zdál se Vám sen a nevíte si s ním rady?

Opakuje se Vám ve snech nějaký motiv a chtěli byste ho lépe pochopit? Vezměte si na pomoc své snové průvodce. Ještě žádné nemáte? Žádný problém, společně je najdeme.

Některé sny nám mohou připadat nudné, nedůležité, jiné zase hrůzostrašné, jiné legrační. Bez ohledu na to, jaký má sen náboj, každý s sebou nese poselství z hlubších rovin vědomí.

Se snem budeme pracovat pomocí Bleskové práce se snem, pokud budete chtít a indicie nás k tomu povedou, můžeme společně podniknout Návrat do snu.

Místo: online

Trvání: 90 minut

Cena: 2100 Kč

Šamanské léčení

Přejete si ke svému léčení přivolat energie z duchovní roviny ? 

S pomocí šamanského bubnu a svých duchovních průvodců provádím návrat ztracené části duše, odstranění kleteb, energetických parazitů, odpoutání negativních energetických vazeb, návrat ztracené síly, léčení rodových linií, harmonizaci obydlí a míst, aktivaci tvořivosti, vyrovnání se se ztrátou, nalezení odpovědí na aktuální životní otázky a další.

Jakmile se otevřeme léčení z duchovní sféry, začnou se dít neobyčejné věci, které nás nejen uzdraví a zbaví symptomů, ale nasměrují nás na cestě k harmonii a celistvosti. Záleží na našem záměru, ochotě se proměnit, trpělivosti a odvaze.

Místo: Centrum Santríja, Brno

Trvání: 120 minut

Cena: 2800 Kč

Poznámka k ceně a platbě: Snová poradna trvá obvykle 60 minut, v rezervačním kalendáři si rezervujte první hodinu a přes objednávkový formulář zaplaťte první hodinu předem. Pokud bude doba trvání delší, můžete zbývající část doplatit převodem na účet.

Poznámka k ceně a platbě: Šamanské léčení trvá obvykle 120 minut, v rezervačním kalendáři si rezervujte první hodinu a přes objednávkový formulář zaplaťte první hodinu předem. Druhou hodinu Vám zarezervuji po provedení platby. Zbývající část můžete doplatit na místě nebo poslat na účet.

Objednávka

Často kladené dotazy

Šamanské léčení je prastará metoda energetického léčení, která na Zemi existuje už desítky tisíc let. V současnosti zažívá novou renesanci a dostává se do povědomí stále více lidí, kteří začínají chápat jeho sílu a význam. Jedná se o energetické léčení, při němž se z energetického pole klienta (aury a dalších rovin) vyjímají energetické bloky a intruze (přivtělené části vědomí), navrací se ztracená část duše, která se mohla oddělit v průběhu traumatizujícího zážitku, jakým mohla být nehoda, operace, předávkování drogami, ztráta blízké osoby, různé druhy psychického i fyzického zneužívání a podobně. Šamanské léčení může ale nemusí zahrnovat také odstranění kleteb, zrušení starých energetických smluv a slibů a nalezení ztracené síly.

Pokud zažíváte dlouhodobou únavu, ztrátu životní motivace, chuť něco dělat, nemáte v životě radost nebo necítíte jeho smysl, je velmi pravděpodobné, že se díky návratu ztracené části duše nebo odstranění kleteb budete cítit mnohem lépe, získáte zpět svou sílu a díky opětovné celistvosti duše budete moci uplatňovat své talenty v životě a budete se postupně spojovat se svým posláním.

Klient má dvě možnosti, účastnit se léčení aktivně, to znamená, že se na šamanskou cestu vydáme společně, což doporučuji, zejména pokud už máte předchozí zkušenosti se šamanským cestováním do neobyčejně skutečnosti, ale i napoprvé je to možné. Setkáte se při cestě se svým průvodcem, který vám pomůže uvidět, co v danou chvíli potřebujete vědět. Pokud chcete zůstat v klidu a přijímat, co přijde, zaujmete relaxační polohu a budete uvolněně naslouchat nástrojům, bubnu nebo chřestidlu, které léčení provázejí.

Neobyčejná skutečnost je název pro skutečnost, která má energetický základ, stejně jako naše běžná skutečnost, ale nemá hmotnou složku. Tradičně se dělí na střední, dolní a horní svět, které se od sebe liší charakterem, bytostmi, se kterými se tam můžeme setkat a možnostmi, které jsou v každém z nich pro nás k dispozici.

Každý jsme jiný a také naše vnímání se liší. Neobyčejnou skutečnost vnímáme nejprve přes energetické a fyzické tělo, ale vjemy jsou velmi jemné, takže si nezkušený člověk zpočátku vjemy nemusí uvědomovat. Síla a působení duchovních průvodců a léčitelů z nehmotné roviny se může v mysli měnit na obrazy, zvuky, pocity i mimosmyslové vjemy. Můžeme vnímat tlaky, teplo, chlad nebo brnění na fyzické úrovni, vidět světelné obrazce a energie nebo vnímat mimosmyslově poselství, které je pro nás v danou chvíli k dispozici.

Duchovních průvodci a léčitelé z nehmotné roviny jsou bytosti, které jsou nám na blízku a mohou nám zprostředkovat léčení, které v dané chvíli potřebujeme a na něž jsme připraveni. Díky vnitřní moudrosti vědomí se každé léčení odehrává v harmonii se záměrem naší duše i se záměrem Ducha a Univerza.

Šamanské léčení včetně úvodního pohovoru, stanovení záměru pro léčení, samotného šamanského bubnování, sdílení průběhu a doporučení trvá zpravidla 90 – 120 minut.

V následujících dnech po šamanském léčení můžete prožít v lehčí formě pocity, které zažívala část vaší duše, když se od celku oddělovala. Můžete být citlivější, mít potřebu být sami nebo víc spát. Tyto projevy by měly v následujících dnech nebo týdnech postupně odeznívat. Je dobré dopřát si to, po čem vaše navrátivší se část duše touží, například: kvalitní masáž, návštěvu konkrétního místa, setkání s blízkou osobou. Můžete mít chuť projevit některý ze svých talentů, namalovat si obraz, napsat báseň nebo příběh. Dopřát si něco pro radost, koupit si boty nebo bundu, po kterých už dlouho toužíte, naladit zaprášený hudební nástroj nebo se vrátit ke svému odkládanému koníčku. Obecně budete pociťovat nárůst životní síly, chuť do života a sílu řešit odkládané výzvy.  

V našich snech se skrývá obrovský potenciál, který se můžeme naučit využívat. Sny mohou obsahovat sdělení od naší duše nebo tělo týkající se našeho zdraví, událostí, které by se mohly stát v budoucnosti. Můžeme přijmout poznání z hlubší roviny vědomí, od našich duchovních průvodců, vyššího já, duchovních učitelů a mistrů nebo našich paralelních já. Způsoby, jakými se můžeme naučit své sny lépe chápat a v často neuchopitelných změtích dějů a obrazů nacházet smysl, se zabývá metoda aktivního snění.

Ano a velmi to doporučuji. Sny mohou často sloužit jako odrazový můstek pro cestu do neobyčejné skutečnosti, jako diagnostický nástroj odhalující okolnosti a širší souvislosti naší situace, které si v běžném stavu každodenní mysli neuvědomujeme. Naopak šamanské cestování můžeme využívat při zkoumání hlubších rovin našich snů pomocí návratu do snu. Můžeme se naučit používat záměr pro vědomé snění a učit se vnímat, jak s námi hlubší rovina vědomí komunikuje prostřednictvím smysluplných náhod zvaných synchronicity v našem každodenním životě.

Application

Join email list