Reference

Co o mně říkají

Jsem velmi vděčný, že mohu lidem pomáhat nacházet jejich cesty a uzdravovat příběhy. Každé setkání, šamanská práce a sdílení mě obohatí a inspiruje novým pohledem na život a novou nadějí. Cítím hlubokou pokoru a radost z pokladů, které v sobě objevujete a přinášíte na svět. Když ten svůj každý rozvine, promění se svět, v němž žijeme, v kouzelné místo plné zářivých drahokamů.

Šamanské cesty s Petrem jsou pro vás jako stvořené, pokud jste připraveni se ponořit do hloubky sebe sama. Díky cestám máte možnost se propojit se svým nitrem, lépe porozumět svojí duši, své vlastní minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Můžete dostat odpovědi na důležité otázky (které ale nepřijdou z naší omezené mysli). To vše v bezpečném prostoru, pod Petrovým jemným ale zároveň pevným vedením, v laskavosti, v příjemném prostředí a s dalšími podobně naladěnými bytostmi. Na cesty se vždycky těším, pomáhají mi v životě zůstat bdělá a v souladu se záměrem mé duše.

Petra, Česká Republika

Setkala jsem se s Petrem při výcviku Učitele snění Roberta Mosse. Velmi mě překvapila jeho naprostá oddanost studiu šamanismu a jeho laskavé a otevřené srdce. Vnímala jsem ho jako důvěryhodného, trpělivého a spolehlivého průvodce a proto jsem se rozhodla pro měsíční individuální šamanské léčení. Během našich sezení mi pomáhá uvidět sebe samu a můj život z pohledu mého Vyššího já a z dalších perspektiv šamanského učení. Díky našim sezením a léčení se dokáži spojovat s posláním své duše a zaměřit se na své budoucí umělecké projekty. Petr má speciální dar spojit se v hloubce s neviditelným světem a přírodními spojenci. Jsem velmi vděčná, za Petrovo vedení. Je upřímně oddaný pomáhat lidem a přinášet více světla do jejich duše a srdce. Upřímně ho doporučuji jako šamanského léčitele.

Simone, Německo

K Petrovi jsem na šamanské cesty začala chodit na základě doporučení od kamaráda. V té době jsem se snažila naučit meditaci a trochu jsem v tom tápala. Přiznám se, že o šamanství jsem toho dvakrát moc nevěděla, ale brala jsem to jako skupinovou meditaci. Žádné znalosti nebyly třeba. Petr dokáže každé sezení přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo všem. Vše jsem se tedy naučila za pochodu a šamanství se stalo součástí mé duchovní praxe v každodenním životě. Dozvuky z každého sezení se totiž dají cítit a pozorovat v průběhu dalších dní. Oceňuji, že se Petr dokáže po každé cestě naladit na každého účastníka a vysvětlit vše, co není jasné.

Katka, Česká Republika

Poznala jsem Petra jako pokorného a moudrého člověka a rádce. Prováděl mě při mé práci se sny a poskytl mi šamanské poradenství, které pro mě bylo hodnotným a novým vhledem do mého osobního procesu. Pokud jste na stezce svého vnitřního objevování, s jistotou mohu Petra doporučit. V budoucnosti se s těším na další spolupráci s ním.

Syl, Holandsko

Znám Petra od února 2018, kdy jsem se setkali na jednom ze seminářů Roberta Mosse v Praze. Po té jsme oba následovali své individuální cesty v rámci výcviku učitele snění a společně absolvovali třetí úrovní v Barceloně v říjnu 2019. Od začátku jsem vnímala Petrův přirozený talent v lucidním snění a také jeho výrazný základ v duchovních a šamanských praxích. Měli jsme několikrát příležitost spolupracovat jako průvodci při práci se sny, při níž se Petr projevil jako velmi vnímavý a schopný vést cestu do velké hloubky a přinést cenné poznatky. Jako součást výcviku učitele snění jsem měla možnost Petra zažít jako velmi schopného facilitátora skupiny, který nás provedl velmi obohacující zkušeností!

Raluca, Rumunsko

Nebyla to má první cesta, ať už ji nazveme šamanskou, či jakkoliv jinak. Zažila jsem takových „putování“ více ať již s průvodcem – člověkem, nebo se svým vnitřním vedením. Pokud má člověk téma k řešení a pracuje na něm různými způsoby, technikami, nebo vnitřní prací, vše se skládá a násobí a v konečném výsledku spolupůsobí na proces proměny, posunu, uvolnění. Naprosto zásadní je chtít něco změnit, vyřešit, pohnout se z místa. Je to prvotní impulz. Petr dokáže člověka od tohoto bodu rozhodnutí doprovodit na cestě ke změně. Rozžehnout světlo pochopení a přijetí, ukázat směr a možnosti. Vydat se na cestu si žádá odvahu. A taky důvěru. V proces samotný i v průvodce – terapeuta. Společně se dotýkáte vnitřních světů. Je to hluboké dobrodružství poznání sebe sama.

Eva, Česká Republika

Petr vytvoří bezpečné prostředí, vše vysvětlí a poskytne svůj pohled na průběh cesty. Pracuje se skupinami podle pokročilosti. Nebere nic na lehkou váhu a vše probíhá podle složení skupiny tak, jak má. Šamanské cesty mi pomohly vyřešit situace, které mě v životě blokovaly a našel jsem své schopnosti, kterých jsem si do té doby nebyl vědom.

Josef, Česká Republika

Mohu Petra doporučit jako velmi vnímavého a trpělivého učitele vědomého snění. Dokáže vás provádět mnoha různými realitami a podpořit vás na cestě časem a prostorem. Má obrovské vědomosti o šamanském světě a ochotně vás podpoří v jednotlivých krocích na cestě k vaší vlastní síle a k pochopení vašich snů a jejich sdělení. Otevře laskavý a soucitný prostor, v němž se můžete uvolnit a důvěřovat; místo, na němž dochází k léčení. Přeji Petrovi vše nejlepší na jeho cestě vědomého snícího, šamana a dobrodruha.

Annette, Německo

Application

Join email list