Osobní setkání

Nabídka pro firmy

Nabídka pro firmy zahrnuje úvod do práce se sny v rámci podnikové kultury, pobytové workshopy zaměřené na harmonizaci a rozvoj skupiny a práci za měřenou na tvorbu projektů a vizí. Při úvodní konzultaci společně najdeme způsob, jak vám co nejefektivněji pomoci z pohledu duše a duchovní roviny.

Nalezení oblasti na zlepšení

Ve firemní kultuře zejména v malých firmách dostávají hlas čím dál častěji lidé, kteří se individuálně posunuli v rámci seberozvoje hodně daleko a touží své dosažení přenést i do firemního prostředí. Někdy však nebývá jednoduché najít cestu, jak rozvoje dosahovat společně. Po více než desetiletých zkušenostech v oblasti neustálého zlepšování a díky bohatým zkušenostem v duševním rozvoji vám prostřednictvím metody aktivního snění dokážu pomoci pojmenovat místa, kde se jako tým potřebujete rozvíjet. Tato práce je vhodná pro skupiny o velikosti 4 až 12 účastníků.

Metoda a průběh

Pokud si přejete pravidelně získávat z pracovních a projektových porad víc, nebojte se na pomoc přizvat sny. Je to poměrně jednoduché a doslova rychlé jako blesk. V případě, že se chcete zaměřit na rozvoj týmu, a aby se jeho členové lépe poznali, bude pro vás vhodný víkendový pobytový seminář se zaměřením na konkrétní projekt nebo tvorbu vize. Jestliže vaše situace vyžaduje individuální přístup a vybrali byste si od každého něco: práci s jednotlivci, se skupinami i v rámci projektů, můžeme se dohodnout na zpracování individuální nabídky i harmonogramu.

Viditelné zlepšení

Cílem každého zlepšení ve firmě je měřitelný výsledek. V rámci týmové spolupráce však nebývá vždy objektivně jednoznačné, jak výsledky definovat. Co však může být pro firmu přínosnější, než je projektový tým, vedení firmy nebo skupina kolegů, kteří jsou spokojenější ve svém každodenním životě, dokážou mezi sebou efektivněji komunikovat, neplýtvají časem na řešení mimopracovních problémů a dokážou se snadno soustředit na úkoly, které řeší. Pokud si přejete svým zaměstnancům dopřát vzdělání a rozvoj v oblasti sebepoznání, může být metoda aktivního snění tou ideální cestou.

Nabídka

Sny jako zdroj inspirace

Pokud se chcete umět radit s vlastními sny a dokázat s nimi vědomě pracovat naučíte se snadno metodu Bleskové práce se sny. Ve skupině, kterou nemusí být nutně váš domov, pak můžete své sny sdílet s kolegy, být si vzájemnou inspirací a aktivně tvořit společné hodnoty firmy. 20 minut denně.

Týmový rozvoj

Jste-li nově vznikající firma, nebo se potřebujete posunout po stránce efektivnější komunikace, odstranění bloků v toku informací a zvýšit kreativní přístup členů vašeho týmu, vedení nebo zaměstnanců, může být víkendový pobyt s aktivním sněním tou ideální cestou, jak toho dosáhnout. 1–6 víkendů dle potřeby.

Tvorba vize

Prostřednictvím metody aktivního snění dokážete lépe uchopit svůj kreativní potenciál a zapracovat společně na těch oblastech, které vašemu rozletu a záměru doposud bránily. Najdeme společně nové cesty, jak může vaše firma nebo skupina pracovat a tvořit a naučíte se, jak svou tvořivost lépe využívat.

Postup spolupráce

Provedu vás krok za krokem

1.
2.
3.
4.
5.
Úvodní konzultace
V úvodní konzultaci společně definujeme oblasti, v nichž se potřebujete zlepšit. 30 minut.
Definice rozsahu
Při osobní schůzce vám podrobněji představím možnosti spolupráce, určíme cíle, kterých společně můžeme dosáhnout a vypracuji nabídku. 60–90 minut.
Workshop/projekt
Na základě definovaného rozsahu probíhá spolupráce na projektu nebo workshop. 3–15 hodiny týdně.
Zpětná vazba
Na pravidelné bázi dohodnutou formou probíhá zpětná vazba ze strany účastníků, zadavatele a poradce. 20–30 minut.
Dosažené zlepšení
Účastníci workshopu nebo projektů se shodují na tom, že soustředění a ochota odevzdat se procesu přinášejí ovoce. Zlepšení skupiny je dáno individuálním posunem jednotlivců i schopností zaměřit se na společný cíl.

Vize

Příběh budoucnosti

Jak jsem již naznačil, pracoval jsem na různých pozicích v rámci neustálého zlepšování v menších a středních firmách i v nadnárodní korporaci. Vedl jsem nebo facilitoval desítky workshopů zaměřených na zlepšování firemní metriky metodami odstraňování plýtvání z výrobních i administrativních procesů. Věnoval jsem se vzdělávání firemních zaměstnanců a managementu v těchto dovednostech. Rád bych zde uvedl příklady, co všechno se nám podařilo zlepšit a jakých výsledků jsme dosáhly. Samozřejmě, metrika šla postupně nahoru, ovšem spokojenost zaměstnanců se lepšila jen mírně anebo vůbec. Záleželo vždy na osobním přístupu vedoucích a manažerů, jak se svými zaměstnanci dokázali změny komunikovat a jak jim v nových přístupech chtěli pomáhat a podporovat je. Bylo však velmi časté, zvláš v těch větších firmách, že se na zaměstnance pohlíželo přes čísla a výsledky a nejvyššímu vedení bylo vcelku jedno, jestli pozici zastává Pepík nebo Janinka, hlavně že bylo splněno. Díky tomuto přístupu se nesčetněkrát stávalo, že daný zaměstnanec tlak vedení na změny neustál a odešel někam, kde bude mít takzvaně „svoje jistý“. S ním pak také bohužel odcházelo jedinečné know-how a roky praxe. Díky možnostem metody aktivního snění lze pracovat na individuální i skupinové bázi s obsahy, které nás často zaměstnávají v noci, protože mnoha lidem se o práci i zdá, a dále s vizemi a denními fantaziemi, které mohou být přínosem, pokud se s nimi pracuje vědomě a aktivně. Přál bych si, aby se ve firmách zaměstnanci cítili dobře, protože vedení naslouchá jejich skutečným potřebám a ctí jejich jedinečnost, a aby se vedení firem dokázalo rozvíjet nejen jako finanční entity, ale také jako týmy lidí, které nás jako společnost posouvají dál k vědomějšímu bytí na planetě Zemi.

Jsem váš mentor

Kolik to stojí?

Cena jedné pracovní hodiny je 1500,- Kč a poté 375,- Kč za každých započatých 15 minut. Při platbě za projekt lze uplatnit individuální i množstevní slevy, případně slevu za platbu členského příspěvku.

Odpovědi

Nejčastější dotazy

Metoda aktivního snění nevyžaduje předchozí zkušenosti se šamanským cestováním ani jinými meditativními technikami. Pokud se vám nezdají sny, ani to nemusí být překážkou, pokud si přejete tento stav změnit.
Aktivní snění je metoda, která nemá hranice. V rámci týmu nebo skupiny se lze zaměřit na ozdravení týmové nebo skupinové dynamiky, nalezení společných hodnot nebo tvorbu společné vize. V rámci individuální práce můžeme pracovat na nalezení nové mise, oživění tvořivého potenciálu nebo na seberozvoji.
Můžeme využít například snové terapeutické divadlo, práci na projektu pomocí vědomého psaní nebo lehce meditativní stav za zvuku bubnu. Otevřenost je namístě. Přijdou odpovědi na otázky, které klient položí. Sdílení nebo terapeutický rozhovor a zpětná vazba je součástí každé práce.
Aktivní snění lze provozovat na jakémkoli místě, které si zvolíme. Individuální terapie může probíhat v rámci pronajatých prostor v terapeutické místnosti, skupinové workshopy v lokalitě dle přání klienta nebo na základě vzájemné dohody v pronajatých prostorách v přírodě.
Vliv aktivního snění je individuální, avšak obecně lze říct, že jednotlivci zažívají z dlouhodobého hlediska nárůst energie a vitality, zlepšení a zkvalitnění životního postoje, ve skupině pak dochází k propojení nefunkčních částí, ozdravení týmu a nalezení průlomových a nečekaných řešení díky zcela novým úhlům pohledu na danou situaci.
Zajisté a vřele se to doporučuje. Metody, které se naučíte můžete dále využívat jak ve svém tvůrčím a pracovním, ale i ve svém soukromém životě, v partnerství, v rodině i ve své komunitě. V současnosti je na trhu poměrně dost literatury, která stojí za přečtení a může vás vést na cestě inspirovat a vést dál.

Samozřejmě, metodě se samostatně věnuje web www.airplaincafe.com v českém jazyce a autor metody Robert Moss na svých stránkách www.mossdreams.com v angličtině. Do češtiny byla přeložena řada titulů Roberta Mosse a mnohem více jich autor doposud napsal a vydal v anglickém jazyce. Seznam doporučené literatury se připravuje.

Mám zájem o konzultaci

Vyplňte prosím formulář

Objednávka

Vyplňte prosím formulář

Není-li u popisu služby na webu uvedeno jinak, je konečná ceny služby 1500,- Kč a poté 375,- Kč za každých započatých 15 minut.
Vaši objednávku vám potvrdím na e-mail do 24 hodin s návrhem volných terminů

Formulář

Přihlaste se k odběru novinek