Osobní i online

Nabídka pro jednotlivce

Nabídka pro jednotlivce zahrnuje lekce aktivního snění, léčení tradičními šamanskými metodami i léčení energií Reiki. V úvodní konzultaci společně najdeme způsob, jak vám v aktuální situaci nejlépe pomoci a dohodneme se na nejvhodnějším termínu léčení nebo na časech lekcí.

Poznejte svůj problém

Pokud vám v životě chybí energie, provází vás smůla, trpíte depresemi nebo pociťujete nedostatek v kterékoli životní oblasti, můžeme odstranit příčinu tohoto strádání a nastolit energetickou rovnováhu. Pokud hledáte směr nebo místo a nemáte odvahu začít znovu nebo provést zásadní životní změny, pomohu vám najít cestu, provedu vás transformací a podpořím vás na cestě do nového života. Pokud máte spoustu energie, ale nevíte, co s ní nebo máte pocit, že ji nevyužíváte efektivně, můžeme společně odkrýt možnosti, jak můžete tvořit svůj život smysluplně ku prospěchu a potěše sobě i svému okolí.

Metoda a průběh

Někdy nebývá jednoduché skutečnou příčinu našich problémů odhalit. V metodách, které používám, však není nutné příčiny hledat. Pomohu vám spojit se s vaším vnitřním zdrojem léčení a s průvodci z nehmotné roviny. Tyto síly pak zaručeně poskytnou vašemu tělu i duši péči, díky které se budete cítit doslova jako znovuzrozeni. Vaše vnitřní moudrost vám bude ukazovat cestu a přinášet vhledy do skutečností a situací, ke kterým jste dosud neměli přístup. Otevřeme skrytý rezervoár vaší síly, díky níž se vám pak bude kráčet životem s větší lehkostí a radostí. Naučíte se lépe rozumět svým snům a tvořit nové vize své budoucnosti.

Viditelné zlepšení

Metody, které využívám a mohu nabídnout i vám, mě dovedly k poznání, že svůj svět si každý tvoříme sám svým vědomým i nevědomým potenciálem a směřováním. Mým cílem je pomoci vám uzdravit nevědomé složky, které mohou v životě působit ve váš neprospěch a podpořit vás na cestě, kterou si vaše duše pro tento život zvolila. Tvořivá síla vesmíru působí i skrze nás a každý má právo využívat ji svobodně a vědomě k tvorbě takového života, který je pro každého z nás vhodný individuálním způsobem s ohledem na lidské společenství, bytosti, které s námi sdílí životní prostředí i život planety Země.

Nabídka

Návrat do snu

Můžeme se společně do vašeho snu s pomocí šamanského bubnu vrátit, prozkoumat prostředí, ve kterém se sen odehrával, navázat komunikaci se snovými postavami, vydat se za jeho hranice a zjistit, jak můžete s obsahem a poselstvím snu dále pracovat a využít ho

Šamanské léčení

Metody, které využívám vycházejí z prastarých šamanských tradic. Pomocí šamanského bubnu nebo chřestidla navážu spojení se svými duchovní průvodci, požádám je o pomoc při léčení, udržuji otevřený energetický kanál, kudy léčivá síla do klientova systému vstupuje, nebo kudy odchází všechno, co do něj nepatří.

Blesková práce se sny

Prostřednictvím Bleskové práce se sny můžete lépe rozklíčovat poselství snu a využít jeho sílu a tvořivý potenciál. Sen, ať už si pamatujeme jeho záblesk nebo celý epický příběh, v sobě může obsahovat zprávu o našem zdravotním stavu, verzi možné budoucnosti nebo informace z hlubší životní roviny.

Aktivní snění

Individuální lekce aktivního snění se zaměřují na využívání snů i každodenní reality k sebepoznávání i k hlubšímu pochopení obyčejné i neobyčejné skutečnosti, k léčení i k získávání inspirace a síly pro tvořivost a nalezení nového životního směru.

Šamanské léčení

Metody, které využívám vycházejí z prastarých šamanských tradic. Pomocí šamanského bubnu nebo chřestidla navážu spojení se svými duchovní průvodci, požádám je o pomoc při léčení, udržuji otevřený energetický kanál, kudy léčivá síla do klientova systému vstupuje, nebo kudy odchází všechno, co do něj nepatří.

Reiki

Metodu léčení pomocí univerzální energie Reiki používám jako samostatné léčení i jako doplňkovou metodu k šamanskému léčení. Energii Reiki mohu posílat do minulosti, a zmírnit nebo eliminovat dopad neblahé události na současnost anebo do budoucnosti, kde klientovi přinese sílu, lehkost a vyrovnanost.

Blesková práce se sny

Prostřednictvím Bleskové práce se sny můžete lépe rozklíčovat poselství snu a využít jeho sílu a tvořivý potenciál. Sen, ať už si pamatujeme jeho záblesk nebo celý epický příběh, v sobě může obsahovat zprávu o našem zdravotním stavu, verzi možné budoucnosti nebo informace z hlubší životní roviny.

Postup spolupráce

Provedu vás krok za krokem

1.
2.
3.
4.
5.
Úvodní konzultace
Najdeme způsob, jak vám co nejlépe pomoci, osobně nebo e-mailem a telefonicky, nejdeme nejvhodnější čas.
Příprava na práci
Na začátku setkání určíme jednotlivé kroky, kterými budeme postupovat k vytyčenému cíli. Trvání 20–30 minut.
Léčení nebo lekce
Průběh léčení nebo jednotlivých lekcí je individuální a určen potřebami klienta a doporučeními. Trvání 60–120 minut.
Sdílení poznatků
Podělíme se o své poznatky a zkonsolidujeme je do smysluplného závěru a doporučení na následující období. Trvání 30–40 minut
Dosažené zlepšení
Klient se v dohodnutém čase po uplynutí doby integrace léčení ozve, sdělí rozpoznatelné zlepšení a případně se dohodneme na pokračování. Telefonicky nebo e-mailem.

Před a po

Příběh klientky

Klientka mě oslovila s širokou škálou životních problémů, které ve svém životě potřebovala řešit. Hovořili jsme o její situaci a během rozhovoru vyplynulo, že potřebuje pomoct zejména ve třech hlavních oblastech, v nichž vnímala nedostatek: partnerství, bydlení a práce. V té době se přestěhovala po ukončení jedné životní etapy zpět do velkého domu k rodičům, kde těžko hledala svou ztracenou identitu a sílu pro dokončení rozdělaných projektů. Živila se zejména uměním, a proto pro ni bylo zásadní, aby si jako nezávislá umělkyně vytvořila tvůrčí zázemí, měla dostatek inspirace, síly a zdraví a jakmile bude v těchto oblastech opět spokojená a vrátí se zpět k tvorbě, aby si dokázala najít partnera, se kterým by si rozuměla a byla šťastná. Co víc si člověk může přát. Dohodli jsme se vzhledem k šířce klientčiných potřeb na pravidelných setkáváních jedenkrát za měsíc online, protože vzdálenost našich pozemských obydlí nám nedovolovala setkávat se osobně. Pro šamanské léčení a společnou práci s energií bylo důležité spolu hovořit a vidět se, ale ne tak zásadní sdílet v průběhu léčení fyzický prostor. Otevřenost mysli postačila. Pravidelně každou první středu v měsíci jsme se setkávali online a přibližně dvě hodiny pracovali na jednotlivých léčitelských sezeních po dobu šesti měsíců. Zpočátku nás provázelo moje chřestidlo, ale nakonec jsme poslouchali každý svoje, spojení probíhalo nejen virtuálně, ale také, a to hlavně, v energetické rovině. Začali jsme pracovat s jejími sny a postupně odkrývat příčiny jejích potíží a napravovat je. V současnosti klientka žije v domě svých rodičů, kde se v nově zrekonstruovaném prostoru věnuje své tvorbě. Vydala knihu, publikuje v odborných uměleckých časopisech a těší se výbornému zdraví. Svou náladou je inspirací pro okolí a před několika měsíci mi s radostí sdělila, že má partnera, se kterým si rozumí a je šťastná. Mám z toho velkou radost.

Krásné reference. Děkuji!

Spokojení klienti

Jsem váš mentor

Kolik to stojí?

Základní cena jednoho léčitelského sezení v sobě zahrnuje úvodní konzultaci, zpracování materiálů, přípravu a následnou komunikaci s klientem. S ohledem na náročnost léčení anebo lekcí se cena může měnit o 25 % oběma směry. Na léčení, nebo jednotlivé lekce lze získat slevu prostřednictvím pravidelného nebo jednorázového členského příspěvku v rámci členské sekce

1000,- Kč/h - za jedno sezení

Cena jedné pracovní hodiny je 1000,- Kč a poté 250,- Kč za každých započatých 15 minut. Při platbě předem za pravidelné sezení lze uplatnit individuální slevu, případně slevu za platbu členského příspěvku.

Odpovědi

Nejčastější dotazy

Lehce meditativní stav za zvuku bubnu, 180 úderů za minutu jako tep srdce orla. Přijdou odpovědi na otázky ohledně zdraví, životní situace i partnerských otázek, cokoli, co klient potřebuje a je připraven se dozvědět. Otevřenost neznámu je namístě. Každá šamanská cesta i sezení se odehrávají v bezpečném a harmonickém prostředí.
Klient má dvě možnosti, účastnit se léčení aktivně, to znamená, že se na šamanskou cestu vydáme společně, což doporučuji zejména pokud už má předchozí zkušenosti se šamanským cestováním, ale i napoprvé to je možné. Pokud chce klient zůstat v pasivním přijímacím stavu, zaujme relaxační polohu a bude uvolněně naslouchat nástrojům, které léčení provázejí.
Neobyčejná realita je název pro skutečnost, která má energetický základ, stejně jako naše běžná skutečnost, ale nemá hmotnou složku. Tradičně se dělí na střední, dolní a horní svět, které se od sebe liší charakterem, bytostmi, se kterými se tam můžeme setkat a možnostmi, které jsou v každém z nich pro nás k dispozici.
Každý jsme jiný a také naše vnímání se liší. Neobyčejnou realitu vnímáme nejprve přes energii a fyzické tělo, ale vjemy jsou velmi jemné, takže si nezkušený člověk zpočátku vjemy ani nemusí uvědomit. Energie, která na nás působí se nám může v mysli měnit na obrazy, zvuky, pocity i mimosmyslové vjemy.
Pokud se jedná o skutečnou komunikaci s neobyčejnou skutečností, obrazy, zvuky i jiné vjemy se v mysli objevují bez předchozího varování, náhle až překvapivě. Mohou nám být známé, zejména proto, že s námi spojenci a průvodci hovoří prostřednictvím našich vlastních pojmových matric, a tak je pak pro nás jednodušší zprávám rozumět, ale mohou se objevit i zcela nové vjemy, s jejichž rozklíčováním bude klient potřebovat pomoct. Pokud se přistihneme, že myslíme na práci, co budeme dělat k večeři nebo si přehráváme nějakou událost z předchozího dne, vrátíme se s lehkostí zpět do stavu otevřeného přijímání.
Jak je patrné z příběhu klientky, na šamanské cestě se dají řešit situace, které jsme si zvykly nazývat problémy, které bezprostředně souvisí s naším životem. Takže cokoli se týká nás samotných ať už je to partnerství, povolání, bydlení, životospráva, celková životní situace nebo zdraví. V otázkách zdraví a nemoci je důležité, pokud se nemoc už projevila, spolupracovat také s odborníkem na danou oblast tělesného nebo duševního zdraví paralelně.

Samozřejmě, metodě aktivního snění se samostatně věnuje web www.airplaincafe.com v českém jazyce a autor metody Robert Moss na svých stránkách www.mossdreams.com v angličtině. Do češtiny byla přeložena řada titulů Roberta Mosse a mnohem více jich autor doposud napsal a vydal v anglickém jazyce. Seznam doporučené literatury se připravuje.

Mám zájem o konzultaci

Vyplňte prosím formulář

Objednávka

Vyplňte prosím objednávku

Cena individuálního setkání je 1000,- Kč za hodinu, 250,- Kč za každých započatých 15 minut.
Vaši objednávku potvrdím e-mailem do 24 hodin.

Blesková práce se sny

Cena za práci se snem 500,- Kč / 30 min.
Cena za práci se snem i s návratem do snu 1000,- Kč/h

Návrat do snu

Chtěli byste zjistit, kam sen pokračuje poté, co jste se probudili, zjistit vše, co potřebujete od snových postav‚ prozkoumat snovou krajinu a zjistit, jaký léčivý nebo tvůrčí potenciál sen skrývá?
Za pomoci bubnu a doprovodu průvodců se můžete do snu vrátit a zjistit vše, co je třeba.

 

Formulář

Vyplňte prosím formulář

Formulář

Přihlaste se k odběru novinek