Osobní kurzy

Nabídka pro skupiny

Nabídka pro skupiny zahrnuje kurzy aktivního snění a šamanské cesty. Aktuálně nabízím večerní kurzy 1 x týdně, víkendové pobytové semináře a skupinové projekty šité na míru. V úvodní konzultaci společně najdeme akci, která vám bude nejlépe vyhovovat anebo se můžete rovnou přihlásit.

Skupinové cesty

Pokud vám v životě chybí energie, směr, nedokážete se zorientovat v nelehké životní situaci, pociťujete nedostatek v kterékoli oblasti, nebo chcete objevovat své nové možnosti a posouvat hranice poznání, můžete se společně se skupinou spřízněných duší inspirovat a sdílet své poznatky a dosažení. Skupina má obvykle velikost 6–8 účastníků ve večerních kurzech, 8–12 na víkendových seminářích, skupinové projekty od 4 do 12 lidí.

Metoda a průběh

Na skupinových šamanských cestách a aktivním snění se zaměřujeme na témata léčení duše, odkrývání vlastního potenciálu a nacházení nových životních cest prostřednictvím spojení s duší, mapování vnitřního světa a posilování spojení s duchovními průvodci. Jednotlivé cesty na sebe navazují a každý si v průběhu jednoho večerního cyklu (8-12 týdnů) obvykle najde to, co potřebuje. Na víkendových seminářích rozšiřujeme poznání své duchovní roviny a učíme se metody aktivního snění aplikovat v každodenních situacích.

Viditelné zlepšení

Metody, které využívám a mohu nabídnout i vám, mě dovedly k poznání, že svůj svět si každý tvoříme sám svým vědomým i nevědomým potenciálem a směřováním. Mým cílem je pomoci vám uzdravit nevědomé složky, které mohou v životě působit ve váš neprospěch a podpořit vás na cestě, kterou si vaše duše pro tento život zvolila. Tvořivá síla vesmíru působí i skrze nás a každý má právo využívat ji svobodně a vědomě k tvorbě takového života, který je pro každého z nás vhodný individuálním způsobem s ohledem na lidské společenství, bytosti, které s námi sdílí životní prostředí i život planety Země.

Nabídka

Cesty šamanů

Skupinové večerní kurzy šamanských cest a aktivního snění se zaměřují na využívání snů i každodenní reality k sebepoznávání i k hlubšímu pochopení obyčejné i neobyčejné skutečnosti, k léčení i k získávání inspirace a síly pro vlastní tvořivost.

Víkendové workshopy

V průběhu víkendových seminářů navazujeme na své poznání, rozšiřujeme vědomosti o svém vnitřním světě a navyšujeme svou osobní sílu. Podpoření silou přírody dosahujeme lepších výsledků a učíme se, jak svá poznání lépe integrovat v každodenním životě.

Skupinový projekt

Pomocí metody aktivního snění můžeme uchopit svůj každodenní život a zaměřit se na takovou oblast, v níž se jako skupina potřebujete rozvíjet, hledat nové možnosti tvorby nebo nacházet uspokojení ve společném tvoření ať už v rámci malé firmy, komunity i sousedského společenství.
Prosinec 2021
Nebyla nalezena žádná událost!
Nebyla nalezena žádná událost!

Blesková práce se sny

Prostřednictvím Bleskové práce se sny můžete lépe rozklíčovat poselství snu a využít jeho sílu a tvořivý potenciál. Sen, ať už si pamatujeme jeho záblesk nebo celý epický příběh, v sobě může obsahovat zprávu o našem zdravotním stavu, verzi možné budoucnosti nebo informace z hlubší životní roviny.

Postup spolupráce

Provedu vás krok za krokem

1.
2.
3.
4.
Úvodní konzultace
Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit kontaktujte mě, nebo se rovnou přihlaste.
Přihlášení
Vyberete si nejvhodnější kurz nebo seminář podle tématu a časových možností.
Kurz, seminář projekt
Průběh kurzů, seminářů a projektů je zaměřen na potřeby skupiny i jednotlivých účastníků. Klade se také důraz na osobní rozvoj a integraci mezi jednotlivými setkáními.
Dosažené zlepšení
Účastníci seminářů se shodují na tom, že pravidelnost a soustředění přináší ovoce. Posun pro jednotlivce ve skupině je daný dynamikou skupiny i individuálním postojem.

Před a po

Příběh klienta

Klient začal navštěvovat večerní kurzy v situaci, kdy byl velmi nespokojen se svou životní situací v oblasti partnerství i v oblasti zaměstnání. Přihlásil se na doporučení svého kamaráda. V průběhu úvodních setkání se začal seznamovat s metodou aktivního snění a šamanského cestování. Postupně začal zjišťovat, že má díky přísunu energie větší chuť do života a dokázal se lépe stavět k výzvám každodenního života. Zvrat v osobním životě nastal, jakmile se k němu vrátily části duše, které od něj odešly následky traumat z dětství a dospívání. Dokázal se pak snáze opřít o vlastní intuici, věděl, „co je správně“ a nedal se zviklat názory ostatních nebo kritikou. Díky možnostem metody aktivního snění cestovat do minulosti i do budoucnosti našel možnosti, nad kterými se bude muset rozhodovat stran své možné budoucí práce. V té době se už tyto konkrétní nabídky rýsovaly, ale díky vhledům ze šamanské cesty dokázal lépe pochopit, co si od něj aktuální situace vyžaduje a dokázal se podle toho zařídit. Aktuálně se věnuje činnostem, které vždycky chtěl dělat a je velmi pozitivně hodnocen svým zaměstnavatelem. Pokračuje v pravidelném vzdělávání, přestože jeho původní požadavky byly již splněny. Setkal se se svou životní partnerkou a ve své životní situaci i v zaměstnání je velmi spokojen. Dále se rozvíjí ve svém chápání duševní a duchovní roviny svého života. Je velkou inspirací pro ostatní a zjišťuje, že poznání nemá hranic. Rozvíjí dále své talenty a je velkým přínosem pro své okolí.

Krásné reference. Děkuji!

Spokojení klienti

Jsem váš mentor

Kolik to stojí?

Základní cena jednoho večerního kurzu je 330,- Kč, při platbě předem na 4 setkání 1200,- Kč. Cena víkendového workshopu je 2000,- až 3000,- Kč včetně ubytování a polopenze. Cena skupinového projektu je 2550,- Kč za skupinu za 6 hodin práce bez ubytování a polopenze

Slevy je možno řešit individuálně nebo na základě členského příspěvku.

Odpovědi

Nejčastější dotazy

Lehce meditativní stav za zvuku bubnu, 180 úderů za minutu jako tep srdce orla. Přijdou odpovědi na otázky ohledně zdraví, životní situace i partnerských otázek, cokoli, co klient potřebuje a je připraven se dozvědět. Otevřenost neznámu je namístě. Každá šamanská cesta i sezení se odehrávají v bezpečném a harmonickém prostředí.
Neobyčejná realita je název pro skutečnost, která má energetický základ, stejně jako naše běžná skutečnost, ale nemá hmotnou složku. Tradičně se dělí na střední, dolní a horní svět, které se od sebe liší charakterem, bytostmi, se kterými se tam můžeme setkat a možnostmi, které jsou v každém z nich pro nás k dispozici.
Každý jsme jiný a také naše vnímání se liší. Neobyčejnou realitu vnímáme nejprve přes energii a fyzické tělo, ale vjemy jsou velmi jemné, takže si nezkušený člověk zpočátku vjemy ani nemusí uvědomit. Energie, která na nás působí se nám může v mysli měnit na obrazy, zvuky, pocity i mimosmyslové vjemy.
Silové zvíře neboli duchovního průvodce si najdete hned na první cestě. Každý může mít více průvodců, kteří nám pomáhají v různých situacích podle své povahy a schopností. Své duchovní průvodce můžeme žádat o pomoc a ochranu nejen v průběhu šamanských cest, ale i v situacích každodenního života. Můžeme žádat o pomoc pro sebe ale i pro své blízké.
V průběhu skupinových setkání a šamanských cest můžete klást otázky, které vás zrovna trápí. Někdy však nebývá jednoduché je jasně definovat. V takovém případě je nejlepší zeptat se, co teď potřebuji vědět nebo co potřebuji udělat v té a té otázce.
Instrukce k šamanské cestě se dozvíte dříve, než se na ni vydáme. V průběhu cesty vedu pouze šamanským bubnem. Každý má své potřeby v průběhu cesty a řeší si je individuálně, hlasový doprovod by mohl v průběhu cesty rušit a neseděl by určitě všem.
Šamanské cesty probíhají v harmonickém a bezpečném prostředí, které je dopředu připraveno pro tento účel. Nebudeme rušeni ani nebudeme nikoho rušit.
Šamanské Budete mít dobrý pocit, jelikož vliv neobyčejné skutečnosti a spojení s duchovními průvodci nám vždycky přinášejí energii, sílu a někdy léčení. Jednotlivé případy se pak od sebe liší, někdy přijde odpověď zcela konkrétní a jindy, podle situace, naší vyzrálosti a zkušenosti odpověď pochopíme v noci ve snu, nebo v následujících dnech se nám to takzvaně „spojí“.
Pokud jste absolvoval/-a základní cyklus, máte dobré a funkční spojení se svými průvodci a ideálně i vlastní buben, můžete cestovat i sami. Nic však nenahradí sdílení v kruhu a vzájemná inspirace.

Samozřejmě, metodě aktivního snění se samostatně věnuje web www.airplaincafe.com v českém jazyce a autor metody Robert Moss na svých stránkách www.mossdreams.com v angličtině. Do češtiny byla přeložena řada titulů Roberta Mosse a mnohem více jich autor doposud napsal a vydal v anglickém jazyce. Seznam doporučené literatury se připravuje.

Mám zájem o konzultaci

Vyplňte prosím formulář

Objednávka

Vyplňte prosím formulář

Není-li u popisu služby na webu uvedeno jinak, je konečná ceny služby 1000,- Kč za první hodinu a poté 250,- Kč za každých započatých 15 minut.
Vaši objednávku vám potvrdím na e-mail do 24 hodin s návrhem volných terminů

Blesková práce se sny

Cena za online práci se snem 400,- Kč
Cena za práci se snem i s návratem do snu: 750,- Kč/h

Návrat do snu

Návrat do snu je technika, kterou vytvořil Robert Moss. I když nemáte zkušenosti se šamanský cestováním, pomohu vám vrátit se do vašeho libovolného snu za doprovodu šamanského bubnu a průvodců. Stanovte svůj záměr, například ‚kam pokračuje cesta poté, co jsem se probudil‘, ‚jaká je skutečná totožnost určité postavy‘, ‚jak sen souvisí s každodenní životem?‘ Pak se společně vydáme do snu a následně si sdělíme svá zjištění. Sen může odhalovat možnou budoucnost, nabízet řešení nelehké situace, poukazovat na symptomy nemoci, která se ještě neprojevila, nebo nést léčivou energii a poselství vyšší moudrosti. Návratem do snu můžete nejen lépe pochopit svůj sen, ale i proměnit svou každodenní skutečnost.

Formulář

Přihlaste se k odběru novinek