Osobní kurzy

  • Pravidelná večerní šamanské cesty
  • Jednodenní workshopy
  • Víkendové semináře
  • Šamanské rituály

Nabídka pro skupiny

Šamanské cesty

Skupinové večerní setkání šamanských cest a vědomého snění se zaměřují na využívání snů, neobyčejné i každodenní reality k sebepoznávání i hlubšímu pochopení své životní situace, léčení i získávání inspirace a síly pro vlastní tvořivost.

Semináře a workshopy

V průběhu víkendových seminářů navazujeme na své poznání, rozšiřujeme vědomosti o svém vnitřním světě a navyšujeme svou osobní sílu. Podpoření silou přírody dosahujeme lepších výsledků a učíme se, jak svá poznání lépe integrovat v každodenním životě.

Šamanské obřady

Pomocí šamanského rituálu můžeme proměňovat životní oblast, kde cítíme nedostatek sami pro sebe nebo pro společenství. Šamanský rituál v komunikaci s duchovní rovinou přivádí uzdravení v harmonii se záměrem individuální i kolektivní duše.

Události

Říjen 2022

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1 Říjen
Žádné události
Events for 2 Říjen
Žádné události
Events for 3 Říjen
Žádné události
Events for 4 Říjen
Žádné události
Events for 5 Říjen
Žádné události
Events for 6 Říjen
Žádné události
Events for 7 Říjen
Žádné události
Events for 8 Říjen
Events for 9 Říjen
Žádné události
Events for 10 Říjen
Žádné události
Events for 11 Říjen
Žádné události
Events for 12 Říjen
Žádné události
Events for 13 Říjen
Žádné události
Events for 14 Říjen
Žádné události
Events for 15 Říjen
Žádné události
Events for 16 Říjen
Žádné události
Events for 17 Říjen
Žádné události
Events for 18 Říjen
Žádné události
Events for 19 Říjen
Žádné události
Events for 20 Říjen
Žádné události
Events for 21 Říjen
Žádné události
Events for 22 Říjen
Žádné události
Events for 23 Říjen
Žádné události
Events for 24 Říjen
Žádné události
Events for 25 Říjen
Žádné události
Events for 26 Říjen
Žádné události
Events for 27 Říjen
Žádné události
Events for 28 Říjen
Žádné události
Events for 29 Říjen
Žádné události
Events for 30 Říjen
Žádné události
Events for 31 Říjen
Žádné události

Postup spolupráce

Provedu vás krok za krokem

1.
2.
3.
4.
Úvodní konzultace
Pokud nevíte, co přesně potřebujete, nebojte se mě kontaktovat.
Přihlášení
Vyberete si nejvhodnější kurz nebo seminář podle tématu a časových možností.
Kurz, seminář projekt
Průběh kurzů, seminářů a projektů je zaměřen na potřeby skupiny i jednotlivých účastníků. Kladu také důraz na osobní rozvoj a integraci mezi jednotlivými setkáními.
Dosažené zlepšení
Účastníci seminářů se shodují na tom, že pravidelnost a soustředění přináší ovoce. Posun pro jednotlivce ve skupině je daný dynamikou skupiny i individuálním postojem.

Před a po

Příběh klienta

Klient začal navštěvovat večerní kurzy v situaci, kdy byl velmi nespokojen se svou životní situací v oblasti partnerství i v oblasti zaměstnání. Přihlásil se na doporučení svého kamaráda. V průběhu úvodních setkání se začal seznamovat s metodou aktivního snění a šamanského cestování. Postupně začal zjišťovat, že má díky přísunu energie větší chuť do života a dokázal se lépe stavět k výzvám každodenního života. Zvrat v osobním životě nastal, jakmile se k němu vrátily části duše, které od něj odešly následky traumat z dětství a dospívání. Dokázal se pak snáze opřít o vlastní intuici, věděl, „co je správně“ a nedal se zviklat názory ostatních nebo kritikou. Díky možnostem metody aktivního snění cestovat do minulosti i do budoucnosti našel možnosti, nad kterými se bude muset rozhodovat stran své možné budoucí práce. V té době se už tyto konkrétní nabídky rýsovaly, ale díky vhledům ze šamanské cesty dokázal lépe pochopit, co si od něj aktuální situace vyžaduje a dokázal se podle toho zařídit. Aktuálně se věnuje činnostem, které vždycky chtěl dělat a je velmi pozitivně hodnocen svým zaměstnavatelem. Pokračuje v pravidelném vzdělávání, přestože jeho původní požadavky byly již splněny. Setkal se se svou životní partnerkou a ve své životní situaci i v zaměstnání je velmi spokojen. Dále se rozvíjí ve svém chápání duševní a duchovní roviny svého života. Je velkou inspirací pro ostatní a zjišťuje, že poznání nemá hranic. Rozvíjí dále své talenty a je velkým přínosem pro své okolí.

Krásné reference. Děkuji!

Spokojení klienti

Jsem váš mentor

Kolik to stojí?

Ceny akcí jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

Slevy je možno řešit individuálně nebo na základě členského příspěvku.

Odpovědi

Nejčastější dotazy

Lehce meditativní stav za zvuku bubnu, 180 úderů za minutu jako tep srdce orla. Přijdou odpovědi na otázky ohledně zdraví, životní situace i partnerských otázek, cokoli, co klient potřebuje a je připraven se dozvědět. Otevřenost neznámu je namístě. Každá šamanská cesta i sezení se odehrávají v bezpečném a harmonickém prostředí.
Neobyčejná realita je název pro skutečnost, která má energetický základ, stejně jako naše běžná skutečnost, ale nemá hmotnou složku. Tradičně se dělí na střední, dolní a horní svět, které se od sebe liší charakterem, bytostmi, se kterými se tam můžeme setkat a možnostmi, které jsou v každém z nich pro nás k dispozici.
Každý jsme jiný a také naše vnímání se liší. Neobyčejnou realitu vnímáme nejprve přes energii a fyzické tělo, ale vjemy jsou velmi jemné, takže si nezkušený člověk zpočátku vjemy ani nemusí uvědomit. Energie, která na nás působí se nám může v mysli měnit na obrazy, zvuky, pocity i mimosmyslové vjemy.
Silové zvíře neboli duchovního průvodce si najdete hned na první cestě. Každý může mít více průvodců, kteří nám pomáhají v různých situacích podle své povahy a schopností. Své duchovní průvodce můžeme žádat o pomoc a ochranu nejen v průběhu šamanských cest, ale i v situacích každodenního života. Můžeme žádat o pomoc pro sebe ale i pro své blízké.
V průběhu skupinových setkání a šamanských cest můžete klást otázky, které vás zrovna trápí. Někdy však nebývá jednoduché je jasně definovat. V takovém případě je nejlepší zeptat se, co teď potřebuji vědět nebo co potřebuji udělat v té a té otázce.
Instrukce k šamanské cestě se dozvíte dříve, než se na ni vydáme. V průběhu cesty vedu pouze šamanským bubnem. Každý má své potřeby v průběhu cesty a řeší si je individuálně, hlasový doprovod by mohl v průběhu cesty rušit a neseděl by určitě všem.
Šamanské cesty probíhají v harmonickém a bezpečném prostředí, které je dopředu připraveno pro tento účel. Nebudeme rušeni ani nebudeme nikoho rušit.

Budete mít dobrý pocit, jelikož vliv neobyčejné skutečnosti a spojení s duchovními průvodci nám vždycky přinášejí energii, sílu a někdy léčení. Jednotlivé případy se pak od sebe liší, někdy přijde odpověď zcela konkrétní a jindy, podle situace, odpověď pochopíme v noci ve snu, nebo v následujících dnech se nám to takzvaně „spojí“.

Pokud jste absolvoval/-a základní cyklus, máte dobré a funkční spojení se svými průvodci a ideálně i vlastní buben, můžete cestovat i sami. Práce ve skupině i vlastní praxe mají svá specifika a svoje místo.

O metodě aktivního snění se samostatně věnuje web www.airplaincafe.com v českém jazyce a autor metody Robert Moss na svých stránkách www.mossdreams.com v angličtině. Do češtiny byla přeložena řada jeho titulů. O šamanské praxi můžete najít sloupky Zprávy o proměnách na mém blogu nebo v originále na www.sandraingerman.com, seznam doporučené literatury se připravuje.