Individuální i skupinové

Šamanské cesty a léčení

Šamanismus je nejstarší duchovní praxí známou lidstvu. Mnozí antropologové věří, že se vykonávala již před sto tisíci lety. Slovo šaman“ pochází z tunguzského sibiřského jazyka a znamená duchovní léčitel, ten který vidí ve tmě. Šamanismus se praktikuje na všech kontinentech.

Šaman nebo šamanka komunikuje přímo s duchovními průvodci a díky nim nahlíží na duchovní příčiny nemoci a provádí návrat ztracené části duše, navrací ztracenou sílu a odstraňuje duchovní bloky. Šaman také přináší informace z duchovní roviny pro svou komunitu. 

Sandra Ingerman, šamanka a autorka knih 

Šamanské léčení a cesty vedou k uzdravení duše, k navázání vědomého kontaktu s duchovními průvodci a nalezení vlastní životní cesty a poslání.

Klíče k šamanské praxi

Součástí šamanské praxe je vědomá komunikace s průvodci z nehmotné roviny. Když vstupujeme na tento svět, naši průvodci jsou vždy s námi. V průběhu života však na tato spojení zapomínáme. Šamanská praxe je o znovunalezení těchto spojení za účelem uzdravení a nalezení své síly a moudrosti z duchovních rovin.

Šamanská praxe je o odevzdání se vedení z vyšší duchovní roviny ve prospěch uzdravení jednotlivců i skupin. Uzdravení znamená navrácení se do přirozeného stavu. Nemoc je vychýlením z rovnováhy. Každá nemoc má své příčiny v nehmotné rovině. Šamanská praxe v této rovině působí a uvádí nás zpět do rovnováhy.

Šamanská praxe vede ke ztrátě iluzí vytvořených egem a znovunalezení spojení se svou duchovní rodinou. Ego není nepřítel, často však děláme chybu a dovolujeme mu vládnout našemu životu. Ve hře jsou přitom mnohem hlubší a moudřejší roviny vědomí, s nimiž navazujeme kontakt a udržujeme spojení, chceme-li žít svůj život plnohodnotně.

Žít vědomě znamená přijmout výzvu k tvoření, dosahovat za hranice zavedeného a přinášet do světa něco nového.

Zkuste si představit, že než jste se narodili, byli jste jen malou jiskrou světla spojenou s tvořivou silou vesmíru. Pohlíželi jste dolů na tuto nádhernou zemi. Jaká krásná planeta a kolik úžasných životních forem. Začali jste zvažovat možnosti života na Zemi. Víte, že je život vzácný a že byl stvořen, aby prožíval lásku, světlo, radost, harmonii, mír, rovnost a hojnost? Pokud to cítíte v kostech, pak víte, že je to pravda. Pokud ne, nezoufejte, pomohu vám si vzpomenout. Jsme společenstvím lidí, kteří mohou spojit své duchovní světlo a energii a vzpomenout si, jak tvořit nádherný život pro všechny živé bytosti. Musíme si vzpomenou na svou vizi, soustředit se na ni a společně ji udržovat. Společně se nám pak může dařit v proměnlivých časech.” Citát z knihy How to Thrive in Changing Times (Jak prosperovat v proměnlivých časech), Sandra Ingerman, Weiser, 2010.

Má praxe a zkušenosti

Šamanské praxi se věnuji od roku 2007. V průběhu svých předchozích zkušeností s léčením pomocí energie Reiki a s praxí zenové meditace jsem procházel procesem uvědomování si a léčení bloků z minulosti. Mnohokrát jsem se musel v životě ztratit, abych se mohl najít nový. V letech 2007 – 2016 jsem se vzdělával v šamanské praxi u lektorů Nadace pro šamanská studia i dalších. V roce 2016-2017 jsem začal intenzívně vnímat výzvy svých duchovních průvodců, abych se o to, co jsem se od nich naučil, podělil s ostatními lidmi a plody ze svého stromu poznání nabízel dál. Ve své praxi pokračuji a necházím nové dary a výzvy, které se přede mnou na cestě objevují. Šamanskému léčení a cestám pro veřejnost se věnuji od roku 2018.

V roce 2022 vyšla moje první kniha, Příběh chrámu duše.

Mým záměrem je pomáhat lidem vracet se ke své síle a původnímu poslání duše, s nímž jsme se narodili.

Nabízím

Šamanské léčení

Metody, které využívám, se využívají v mnoha šamanských tradicích vycházejí z mé vlastní praxe a vedení duchovními průvodci. Vedou k uzdravení hlubinných traumat, harmonizaci životního stavu i léčení v rovině kolektivního nevědomí.

Skupinové cesty

Skupinové večerní setkání šamanských cest a vědomého snění se zaměřují na využívání snů, neobyčejné i každodenní reality k sebepoznávání i hlubšímu pochopení své životní situace, léčení i získávání inspirace a síly pro vlastní tvořivost.

Semináře

V průběhu seminářů navazujeme na své poznání, rozšiřujeme vědomosti o svém vnitřním světě a navyšujeme svou osobní sílu. Podpoření silou přírody dosahujeme lepších výsledků a učíme se, jak svá poznání lépe integrovat v životě.

K udržení života lidstva na Zemi se musíme vědomě zapojit do sítě života, jíž jsme součástí.

Nabízím pro jednotlivce a páry

Šamanské léčení

Metody, které využívám, jsou společné pro mnoho šamanských tradic a dostupné západní kultuře. Pomocí šamanských nástrojů a navázání spojení s duchovními průvodci dochází k uzdravení hlubinných traumat, harmonizaci životního stavu i léčení v rovině kolektivního nevědomí. Prostřednictvím spojení s duchovní rovinou dochází k odpojení energetických entit, přivtělených vědomí i jiných energetických parazitů a k návratu částí duše, jejíž místo tito parazité nahradily. K oddělení části duše dochází v průběhu života vlivem událostí, které na duši působí traumatizujících způsobem.

Prostřednictvím šamanských technik provádím: návrat ztracené části duše, odstranění kleteb, odpoutání negativních energetických vazeb a smluv, návrat ztracené síly, léčení rodových linií, harmonizace obydlí a míst, aktivace tvořivosti, nalezení životní cesty.

Skupinové cesty a semináře

Šamanské cesty

Cesty do neobyčejné skutečnosti jsou vždy provázeny rytmem šamanského bubnu, jeho duchem a duchovními průvodci. V šamanismu se často označují jako silová zvířata a spojenci. Při své první šamanské cestě si každý svého spojence pro cestování do neobyčejné skutečnosti najde. Když se vydáváme za hranice běžného světa, na prvním místě je bezpečí a důvěra, abychom se mohli otevřít a uvolnit se do nové zkušenosti. Při skupinových šamanských cestách dochází k harmonizaci životní situace, k nalezení a posílení životního záměru a  návratu ztracených částí duše a síly. 

Při šamanských cestách cestujeme do Středního, Horního a Dolního světa, což jsou označení pro jednotlivé úrovně neobyčejné reality. V každé z nich si najdeme duchovní průvodce, kteří nás v těchto světech chrání, doprovázejí a ukazují nám cestu. Díky nim se v neobyčejné realitě nemůžeme nikdy ztratit. Jakmile navážeme smysluplný vztah se svými duchovními průvodci, náš život už nebude nikdy stejný jako před tím.

Šamanské semináře

Víkendové a jednodenní semináře se odehrávají v blízkosti přírody. Každá akce má svou dynamiku a téma. I když na něj navazujete z jiného vzdělávání nebo z osobních cest, odvezete si vždycky celistvý zážitek a možná i chuť pokračovat příště. Jako vždycky však platí, že pravidelnost praxe a trpělivost přináší ovoce. 

Pokud vám v životě chybí energie, směr, nedokážete se zorientovat v nelehké životní situaci nebo chcete objevovat nové možnosti, můžete společně se skupinou spřízněných duší podniknout šamanské cesty, inspirovat se a sdílet své poznatky a dosažení. Skupina má obvykle šest až osm účastníků. Se společným záměrem putujeme krajinou vnitřní i vnější vedeni svými průvodci. Součástí každé cesty je její záznam a následné sdílení ve skupině. 

 

Kalendář seminářů

Ceník

Doporučená literatura

Příběh klientky

Klientka mě oslovila s širokou škálou životních problémů, které ve svém životě potřebovala řešit. Hovořili jsme o její situaci a během rozhovoru vyplynulo, že potřebuje pomoct zejména ve třech hlavních oblastech, v nichž vnímala nedostatek: partnerství, bydlení a práce. V té době se přestěhovala po ukončení jedné životní etapy zpět do velkého domu k rodičům, kde těžko hledala svou ztracenou identitu a sílu pro dokončení rozdělaných projektů. Živila se zejména uměním, a proto pro ni bylo zásadní, aby si jako nezávislá umělkyně vytvořila tvůrčí zázemí, měla dostatek inspirace, síly a zdraví a jakmile bude v těchto oblastech opět spokojená a vrátí se zpět k tvorbě, aby si dokázala najít partnera, se kterým by si rozuměla a byla šťastná. Co víc si člověk může přát. Dohodli jsme se vzhledem k šířce klientčiných potřeb na pravidelných setkáváních jedenkrát za měsíc online, protože vzdálenost našich pozemských obydlí nám nedovolovala setkávat se osobně. Pro šamanské léčení a společnou práci s energií bylo důležité spolu hovořit a vidět se, ale ne tak zásadní sdílet v průběhu léčení fyzický prostor. Otevřenost mysli postačila. Pravidelně každou první středu v měsíci jsme se setkávali online a přibližně dvě hodiny pracovali na jednotlivých léčitelských sezeních po dobu šesti měsíců. Zpočátku nás provázelo moje chřestidlo, ale nakonec jsme poslouchali každý svoje, spojení probíhalo nejen virtuálně, ale také, a to hlavně, v energetické rovině. Začali jsme pracovat s jejími sny a postupně odkrývat příčiny jejích potíží a napravovat je. V současnosti klientka žije v domě svých rodičů, kde se v nově zrekonstruovaném prostoru věnuje své tvorbě. Vydala knihu, publikuje v odborných uměleckých časopisech a těší se výbornému zdraví. Svou náladou je inspirací pro okolí a před několika měsíci mi s radostí sdělila, že má partnera, se kterým si rozumí a je šťastná. Mám z toho velkou radost.

Krásné reference. Děkuji!

Spokojení klienti

Související články

Šamanismus

Šamanské obřady

Doba čtení: 2 minut Pomocí šamanského obřadu můžeme se záměrem proměňovat takovou životní oblast, kde cítíme nedostatek sami pro sebe nebo pro společenství a postupně zkvalitňovat náš

Přečíst článek »
Šamanismus

Šamanské semináře

Doba čtení: 4 minut Pokud vám v životě chybí energie, směr, nedokážete se zorientovat v nelehké životní situaci nebo chcete objevovat nové možnosti, můžete společně se

Přečíst článek »
Šamanismus

Šamanská extrakce

Doba čtení: 2 minut Metoda- Šamanská extrakce patří mezi prastaré šamanské techniky energetické léčby. Jak jsem psal v předchozím článku o Návratu ztracené části duše, metodu

Přečíst článek »
Šamanismus

Šamanské léčení

Doba čtení: 2 minut Šamanské léčení Metody, které využívám, jsou společné pro všechny šamanské tradice a dostupné západní kultuře. Pomocí šamanských nástrojů a navázání spojení s duchovními

Přečíst článek »
Šamanismus

Vysvobození bytostí

Doba čtení: 2 minut Metoda- Vysvobození bytostí z pozemské roviny, je přínosem pro ně samotné a velmi často úlevou pro ty, kteří zůstali naživu. Stává se

Přečíst článek »