Individuální i skupinové

Šamanské léčení a cesty

Šamanismus je nejstarší duchovní praxí známou lidstvu. Mnozí antropologové věří, že se vykonávala již před sto tisíci lety. Slovo šaman“ pochází z tunguzského sibiřského jazyka a znamená duchovní léčitel, ten který vidí ve tmě. Šamanismus se praktikuje na všech kontinentech.

Šaman nebo šamanka komunikuje přímo s duchovními průvodci a díky nim nahlíží na duchovní příčiny nemoci a provádí návrat ztracené části duše, navrací ztracenou sílu a odstraňuje duchovní bloky. Šaman také přináší informace z duchovní roviny pro svou komunitu. 

Sandra Ingerman, šamanka a autorka knih 

Šamanské léčení a cesty vedou k uzdravení duše, k navázání vědomého kontaktu s duchovními průvodci a nalezení vlastní životní cesty a poslání.

Klíče k šamanské praxi

Šamanské léčení a cesty nás propojují s našimi průvodci z nehmotné roviny. Když vstupujeme na tento svět, naši průvodci jsou vždy s námi. V průběhu života však na tato spojení zapomínáme. Šamanská praxe je o znovunalezení těchto spojení za účelem uzdravení a nalezení své síly a moudrosti z duchovních rovin.

Šamanská praxe je o odevzdání se vedení z vyšší duchovní roviny ve prospěch uzdravení jednotlivců i skupin. Uzdravení znamená navrácení se do přirozeného stavu. Nemoc je vychýlením z rovnováhy. Každá nemoc má své příčiny v nehmotné rovině. Šamanská praxe v této rovině působí a uvádí nás zpět do rovnováhy.

Šamanská praxe vede ke ztrátě iluzí vytvořených egem a znovunalezení spojení se svou duchovní rodinou. Ego není nepřítel, často však děláme chybu a dovolujeme mu vládnout našemu životu. Ve hře jsou přitom mnohem hlubší a moudřejší roviny vědomí, s nimiž navazujeme kontakt a udržujeme spojení, chceme-li žít svůj život plnohodnotně.

Mým záměrem je pomáhat lidem vracet se ke své síle a původnímu poslání duše, s nímž jsme se narodili.

Nabízím

Pro jednotlivce a páry

Šamanské léčení a poradenství

šamanské léčení 3

S pomocí šamanského bubnu provádím návrat ztracené části duše, odstranění kleteb, odpoutání negativních energetických vazeb a smluv, návrat ztracené síly, léčení rodových linií, harmonizaci obydlí a míst, aktivaci tvořivosti, zacelení energetických ran, vyrovnání se se ztrátou, nalezení odpovědí na aktuální životní otázky a další. Záleží na vašem záměru a na ochotě, transformovat své staré vzorce a proměňovat svůj život.

Skupinové cestování

Šamanské cesty

Šamanské cesty do neobyčejné skutečnosti jsou vždy provázeny rytmem šamanského bubnu, jeho duchem a duchovními průvodci. V šamanismu se často označují jako silová zvířata a spojenci. Při své první šamanské cestě si každý svého spojence pro cestování do neobyčejné skutečnosti najde. Když se vydáváme za hranice běžného světa, na prvním místě je bezpečí a důvěra, abychom se mohli otevřít a uvolnit se do nové zkušenosti. Při skupinových šamanských cestách dochází k harmonizaci životní situace, k nalezení a posílení životního záměru a  návratu ztracených částí duše a síly. 

Šamanské cesty

Přehled workshopů

Krásné reference. Děkuji!

Spokojení klienti

Do 24 hodin Vám potvrdím místo na akci. Potom můžete níže přes objednávkový formulář odeslat a zaplatit objednávku.

Objednávka

Mám zájem o konzultaci

Vyplňte prosím formulář

Rezervace

Vyplňte prosím rezervaci

Vaši rezervaci potvrdím e-mailem do 24 hodin.
K platbě budete vyzvání po potvrzení místa.

Přihláška

Přihlaste se k odběru novinek