Blog, Pohádky

1. Od Stromu života

Zapomnění / Byl jsem v zahradě poznání a vyšel z ní nasycen moudrostí všech svých předchozích vtělení. Musel jsem však zapomenout, abych svůj život naplnil novými zkušenostmi a poznáním. Strom života dal mi na cestu jeden posvátný pramen poznání. Abych ho mohl nést, musel

číst dal