Šamanský kruh je místem, kde se můžete setkat se svými duchovními průvodci, předky svého rodu i s duchovními předky, nalézt léčení, pochopení i odpovědi na otázky týkající se vašeho životního příběhu a poslání. 

Šamanský kruh je nabídkou nových možností přístupu k životu, k člověku i ke společnosti. Život se proměňuje, a tak i člověk se musí proměnit. Proměna je jedinou životní jistotou. Než nás živly znovu pohltí, než odejdeme z tváře tohoto světa, jaký život si zvolíme? V lásce nebo strachu, vzájemné podpoře nebo sobectví, v hojnosti nebo nedostatku?

Za šamanismus vděčíme všem prastarým, domorodým i současným kulturám i jednotlivcům, jež se v průběhu tisíciletí dokázali obrozovat, přizpůsobovat době a reagovat na potřeby svého kmene, města i společenství.

Aktivní snění je metoda vytvořená Robertem Mossem, která prastaré šamanské techniky propojuje se současným výzkumem vědomého snění, synchronicit, možností uzdravení a harmonizace životních postojů v kontextu nově se rodícího paradigmatu.

Přijměte prosím pozvánku k léčení, uzdravení a transformaci. Vezměte svůj život do vlastních rukou, buďte aktivním hráčem i režisérem svého příběhu. Dovolte si proměnit se do nového světa. Dovolte mi nabídnout vám pomocnou ruku a zprostředkovat vám léčení a poznání z duchovního světa, neobyčejné reality, sněn, přírody i vlastní tvořivosti. Pojďme rozšířit náš kruh.