Úvod

Jsem jen zrnkem prachu na vrcholu velkého bubnu, ve dne tančím vzhůru a v noci tančím dolů,

kdo je ten bubeník, který mě roztančil svou písní, kdo je ten bubeník, který tluče do velkého bubnu?

– píseň severoamerických indiánů

 

Šamanský kruh

Šamanský kruh je místem, kde se můžete setkat se svými duchovními průvodci, najít zde léčení i odpovědi na otázky týkající se vašeho životního příběhu i současné situace. Můžete najít způsoby, jak se na sebe začít rozpomínat, na svou duši, která putuje vesmírem, můžete se zorientovat v komplikované nebo nepříznivé životní situaci a zjistit, kudy vede cesta dál.

Šamanský kruh je nabídkou nových možností přístupu k životu, k člověku i ke společnosti. Život se proměňuje, a tak i člověk se musí proměnit. Proměna je jedinou životní jistotou. Než nás živly znovu pohltí, než odejdeme z tváře tohoto světa, jaký život si zvolíme? Ve strachu nebo lásce, sobectví nebo vzájemné podpoře, v nedostatku nebo hojnosti?

Přijměte prosím pozvánku k léčení, uzdravení a transformaci. Vezměte svůj život do vlastních rukou, buďte aktivním hráčem i režisérem svého příběhu. Dovolte si proměnit se do nového světa. Dovolte mi nabídnout vám pomocnou ruku a zprostředkovat vám léčení a propojit vás s poznáním z duchovního světa, snění, přírody i vlastní tvořivosti. Pojďte rozšířit náš kruh.

 

Šamanismus

Šamanismus je prastarý přístup k vědomí člověka i pojetí světa, který se praktikuje po celém světě již desítky tisíc let. V Evropě i v České republice se opět vrací, hledá své místo a zapouští kořínky. Tento celostní systém lze využít k léčení, k dosažení hlubokého poznání o sobě i o světě. V dnešní době mnozí lidé touží po svobodě, štěstí, harmonickém životě a naplnění. Je však někdy těžké přijít na to, jak těchto stavů skutečně dosáhnout, nebývá jednoduché je realizovat a je nemožné udržet si je trvale. Šamanismus, jak jsem se s ním setkal, poskytuje postupy a metody, které nám umožní vzít svůj život do vlastních rukou.

Metody šamanského léčení a cestování nám umožňují:

uzdravit tělesné i psychické potíže,

pročistit a harmonizovat místo, kde žijeme,

získat sílu k realizaci touhy své duše,

a najít své místo a své poslání.


Šamanismus má mnoho kulturních i sociálních tváří. Jsou však prvky, které jsou ve všech oblastech a místech, kde se šamanismus praktikuje, společné: lidé praktikující šamanismus se pohybují vědomě v obyčejné i neobyčejné realitě. Na cesty do neobyčejné reality je provázejí silová zvířata a duchovní průvodci. Lidé praktikující šamanismus propojují obyčejnou a neobyčejnou realitu za účelem léčení, zprostředkování informací a moudrosti z duchovního světa. Praktikující šamanismu dodržují etický kodex v přístupu k léčení, ke svému okolí i k životu.

V letech 2007 – 2012  jsem se veden souhrou životních okolností vzdělával na šamanský seminář Vladimíra Václavka, Tanji Ebeling a lektorů Nadace pro šamanská studia, kterou založil Michael Harner. Pomocí šamanského bubnu a dalších nástrojů jsem se učil komunikovat s duchovními průvodci a propojoval se postupně se záměrem své duše. Otevřel jsem se vedení ducha, získával sílu a poznání, které mi v běžné realitě nemohl nikdo jiný zprostředkovat. Díky tomuto spojení jsem schopen udržovat si zdraví, sílu, a smysluplně putovat po životní stezce, nacházet radost a smysl v partnerství se svými blízkými, se svou komunitou i se Zemí.

 

Aktivní snění

Metodu aktivního snění vytvořil Robert Moss, na základě svých dlouholetých zkušeností s vědomým sněním a šamanským léčením. Integroval v ní moderní znalosti vědy i prastaré způsoby léčení a snění starobylých kultur celého světa.

Praktikující aktivního snění se naučí využívat sny i běžnou skutečnost k sebepoznávání, léčení sebe, svých blízkých i komunity. Sny i smysluplné náhody, pomocí nichž se učíme navigovat životem, nás mohou vést po životních cestách, otevírat nás možnostem, ke kterým jsme neměli přístup nebo nám chyběla síla, a odhalovat nám pravou podstatu příběhu, který jsme sem přišli žít. Metoda aktivního snění nám umožňuje:

lépe porozumět vlastním snům a nacházet v nich inspiraci a odpovědi,

vnímat smysluplné náhody neboli synchronicity a naučit s jejich pomocí kráčet životem a

probudit svou kreativní sílu a vnášet ji vědomě do svého konání.

V dubnu roku 2017 jsem poslouchal online úvodní přednášku k sedmidennímu kurzu Roberta Mosse Dreaming into Dreamtime. Když došla řeč na sny, které si pamatujete pro jejich zvláštní energii a lucidní stav, vrátila se mi jako blesk vzpomínka na asi měsíc starý sen, v němž mě v lese honil obrovský medvěd grizzly. I jeleni před ním po žebříku prchali na střechu jediné budovy ve svěže zeleném jarním lese, i já se dal do běhu, na druhou stranu. „Možná vás honil medvěd,“ zaznělo z reproduktorů. Rozšířili se mi zorničky a přestal jsem snad na chvíli dýchat. Byl to okamžik, který Robert Moss nazývá čas kairos, kdy se vesmír stává osobním, když vám vesmír tajně podá ruku. Vyprávěl pak příběh, jak ve snu přišel medvěd za ním.

Vyprávěl také o tom, jak podle australských Aboriginálů velké příběhy hledají ty správné lidi, aby je mohli vyprávět. Aby nás však dokázaly najít, musíme vystoupit ze své pohodlné klícky a nechat se jimi ulovit. Měl jsem to štěstí a byl zřejmě připravený na tento krok do neznáma. Mnoho synchronicit následovalo a provázelo mě v letech 2017 – 2019 tříletým výcvikem učitele snění, který jsem dokončil v roce 2019, a stále mě životem provází. Včera cestou do města jsem se vesmíru zeptal, co je pro mě teď důležité. Abych odpověď nepřehlédl, naaranžoval ji vesmírný tvůrce, který si se mnou užívá svůj neotřelý smysl pro humor, hned dva billboardy vedle sebe s obrovským sloganem přes celou plochu: Věnujte srdce do reklamy, tak to teď dělám. Jak říká Robert Moss, když nepoložíte otázku vesmíru vy, položí ji vesmír vám. A Lady Gaga mi teď do sluchátek zpívá píseň: Where do you think you are going? (Kam myslíte, že jdete?)

V průběhu posledních tří let jsem zcela opustil stereotypní a vyčerpávající způsob života, který pro mě již nebyl únosný. Využívám aktivní snění a šamanské cesty k sebepoznávání i k léčení a podpoře na cestě svých blízkých, komunity i veřejnosti.

 

Nabízím

Nabídka pro jednotlivce:

Aktivní snění

Aktivní snění je nejen o tom, co se nám zdá v noci, ale i o vizích, které pro sebe a své blízké tvoříme v průběhu denního snění a fantazií. Je o celkovém přístupu k našemu životu. Během individuálních sezení zmapujeme vaši aktuální situaci a najdeme společně s podporou snění a práce se šamanským bubnem příčiny vaší nespokojenosti a odkryjeme potenciál, který ve svém životě dosud nevyužíváte. Sny a váš tvořivý potenciál jsou obrovským zdrojem léčení, poznání i základem kvalitního života. Mohu vás naučit, jak sny a tvořivost můžete lépe využívat v povolání, ve vztazích i při tvorbě své budoucnosti.

Blesková práce se sny

Prostřednictvím Bleskové práce se sny (Lightning Dreamwork) vytvořené Robertem Mossem vám mohu pomoci lépe pochopit váš konkrétní sen, rozklíčovat jeho poselství a pomoci vám využít jeho sílu a tvořivý potenciál, který přináší. Někdy není jednoduché nočním snům porozumět a nepomohou nám ani snáře. Každý sen, ať už si pamatujeme jen jeho záblesk nebo celý epický příběh, v sobě může obsahovat zprávu o našem zdravotním stavu, verzi možné budoucnosti nebo informace o hlubší rovině situace, v níž se v každodenním životě nacházíme. Když se snění naučíte lépe využívat jako zdroj informací, energie a léčení z hlubší roviny svého bytí, může vás dovést do situace, která je pro váš každodenní život i pro vaše okolí nezměrně přínosnější.

Návrat do snu

Podobně jako na šamanskou cestu se společně můžeme vydat zpět do snu, který se vám v noci zdál. Jestli to bylo včera nebo před rokem není podstatné. Důležité je, aby pro vás sen měl pořád náboj. Můžete navázat spojení s postavami ze snu, dokončit rozhovor, který přerušil budík nebo se vedle vás někdo zavrtěl a vás to ze snu vytrhlo. Můžete se dostat do míst, kam jste se ve snu nestačili podívat; co je za těmi dveřmi, kam vede tajemné schodiště nebo kam olej taxík, který jste nestihli. Pokud vás lev, který byl ve snu natolik skutečný, vyděsil a vy jste před ním museli utéct, můžete se za ním vrátit a dostat odpovědi na otázky, které potřebujete vědět.

Šamanské léčení

Nabízím komplexní energetické léčení pomocí metod šamanské extrakce, návratu ztracené části duše, odvedení přivtělených bytostí, léčení rodových linií a spojení s životním posláním. Mohu vám pomoci otevřít se novým možnostem, podpořit vás na cestě k větší radosti, hojnosti a zdraví. V průběhu šamanského léčení a v době jeho integrace, lépe pochopíte svou životní situaci, získáte zpět svou osobní sílu, nadhled, zdraví, spokojenost, sílu rozhodnout se i životní směr.

Harmonizace místa

Někdy se necítíme dobře v určité častí domu, bytu, zahrady nebo v místě podnikání. Může to být způsobeno kvalitou energie, která je s prostorem spojena, ať už pochází z naší osobní minulosti, minulosti předchozích obyvatel nebo uživatelů prostoru. Zátěže mnohdy nesou i části krajiny, měst nebo cest. Odstraněním příčin negativního působení a harmonizací místa se zde možná poprvé budete cítit dobře a začne se odehrávat něco nového.

Odstranění kleteb

Kletba jako energetický informační útvar, který realitu, v níž se pohybujeme mění prostřednictvím našeho podvědomí tak, za jakým účelem byl stvořen. Kletby mohou blokovat náš potenciál v různých oblastech života, v profesní činnosti, ve vztazích, zdraví, v majetkových poměrech a tak dál. Každou kletbu, lze z našeho energetického systému odstranit a otevřít se novým možnostem bytí a života.

 

Nabídka pro skupiny:

Šamanské cesty a Aktivní snění

Pro ty z vás, kteří se zajímají o hlubší poznání obyčejné i neobyčejné reality a spojení se světem ducha nabízím pravidelné setkávání ve skupině. Aktivním spojením se svými duchovními průvodci dokážete s větší lehkostí reagovat na proměny každodenního života, aktivně chránit své zdraví a přistupovat tvořivě ke své každodenní skutečnosti. Naučíte se udržovat svůj bezpečný prostor, uzdravovat neduhy a nacházet nové odpovědi na otázky, které jste si dosud nezodpověděli, nebo vás ani nenapadly.

Víkendové semináře

Jednou za měsíc pořádám víkendový pobytový seminář v krásném prostředí Bílých Karpat. Témata se sestavují podle skupiny a jejích aktuálních potřeb.

Semináře pro firmy

Aktivní snění i šamanské cestování jsou skvělé prostředky, které vám pomohou propojit se společně na hlubší úrovni se situací, která vás aktuálně trápí, s vizemi, které jako skupina tvoříte i s potenciálem, který ve své společnosti můžete efektivněji využívat. Místo a prostory pro uspořádání semináře stejně jako definici záměru a požadovaného cíle najdeme společně. Na seminářích najdete nejen odpovědi na otázky, které řešíte a nový pohled na věc, ale také nástroje, která vás pomohou při realizaci firemních vizí v každodenní činnosti a plánování.

 

Na individuální setkání i skupinové akce se prosím přihlaste přes kontaktní formulář.

 

O mně

Jmenuji se Petr Němčanský,

rád bych svou kapkou přispěl nově se rodící, po všech stránkách zdravé a duchovně rozvinuté společnosti. Již dávno přestal jsem důvěřovat popisu světa, na který se mě pokoušel přemluvit vzdělávací a sociálně-kulturní systém. Bohužel mi po nějakou dobu nezbylo nic jiného, než se ve světě ztratit. Přesto mi v době kdy padala železná opona svitla naděje, že je možné najít svou cestu i směr, a cestou postupně odkrývat tajemství svého života, aktivovat svou tvořivost a přicházet na to, proč jsem se narodil sem a teď.

Začátkem devadesátých let jsem po dokončení klasického vzdělání začal získávat povědomí o duchovních směrech a smysluplnými náhodami byl přitahován i k duchovní praxi. Moje postupné probouzení začalo zkušenostmi s holotropním dýcháním, metodou Stanislava Grofa (1996-1997) a s prastarou technikou energetického léčení Reiki (1997 – 1998).

Osobní setkání se zenovou mistryní Heilou Downey v roce 1998, dva několika měsíční pobyty v zenovém centru v Jihoafrické Republice v letech 1999 a 2002, praxe v zenové škole Kwan Um v letech 1998 – 2008, kterou založil zenový mistr Seung Sahn, dále přetvářeli můj pohled na život i mou roli v něm.

Po necelých deseti letech poměrně intenzivní praxe mě cesta vedla dál. Psychospirituální krize, známá též jako temná noc duše, mě nenechala v klidu. Divokost mé duše mě donutila putovat dál. Sbíral jsem sílu, nahlížel za oponu běžného světa a snažil se porozumět, proč a kam mě stezka vede.

Mimo svou duchovní praxi jsem vykonával i různé světské činnosti a živil se jako čajovník, lektor anglického jazyka a překladatel, osvětlovač v divadle a koordinátor štíhlé výroby. Musel jsem nejdříve zjistit, co všechno nejsem a odhalit svoje talenty, aby mi pomohly uskutečňovat životní cestu. Za všechny tyto zkušenosti i lidi, které jsem na své cestě potkal, jsem velmi vděčný a vím, že ani bez jediného z nich bych teď nebyl tady.

 

V současnosti nabízím pomoc a podporu každému, kdo potřebuje v profesní činnosti, ve vztahu nebo na své životné cestě překonat překážky, nechat se inspirovat a najít nový směr.

 

Přeji všem mnoho sil, velkou odvahu a trpělivost, neutuchající smysl pro humor a nevyčerpatelnou lásku. Nechť je pro vás radost ze života a svoboda projevů ducha, duše, těla, řeči i všech talentů, které jste si s sebou na Zemi přinesli, každodenní skutečností.

Děkuji všem spřízněným bytostem za pomoc a podporu na mé cestě!

Nechť jsou všechny bytosti šťastny, žijí v lásce a harmonii!