Šamanské obřady

Doba čtení: 2 minut

Pomocí šamanského obřadu můžeme se záměrem proměňovat takovou životní oblast, kde cítíme nedostatek sami pro sebe nebo pro společenství a postupně zkvalitňovat náš každodenní život. Šamanský obřad je forma, během níž se otevírá komunikační energetický kanál s duchovní rovinou a dochází k léčení v harmonii se záměrem individuální i kolektivní duše.

Průběh

Šamanský obřad lze využít v přechodových životních i společenských obdobích, k harmonizaci míst a léčení krajiny, nebo při podpoře budování komunit a dlouhodobých projektů. Může vzniknout jako zadání nebo jako spontánní čin. Jeho průběh může být velmi jednoduchý a krátký, nebo může trvat několik dnů a může být poměrně komplikovaný. Úkolem provádějícího a účastníků nebo klienta je naslouchat duchu a průvodcům a otevřít se jejich působení.

Šamanský obřad lze uspořádat v klidu domova pro jednoho klienta nebo pro místo či událost za účasti skupiny lidí venku v přírodě. Rozsah možností, kde všude je možné šamanský obřad aplikovat je velmi široký, uvedu zde tedy jen časté případy využití:

  • pročištění a harmonizace místa v krajině
  • harmonizace a pročištění domu nebo místnosti
  • neutralizace dopadu určité minulé události na současnost
  • přivolání a podpora vize nebo tvůrčí inspirace
  • poděkování a ukončení určitého období

Osobní zkušenost

Jedna známá mě pozvala na procházku do lesa. Ráno jsem meditoval a přišlo mi jako důležité spojit se se Zemí. Uviděl jsem kámen ve tvaru srdce, který jsem dříve našel na jednom silovém místě, a teď ležel na mém pracovním stole. Taky jsem vnímal, že to je příležitost spojit se s duchovními předky.

Pozoroval jsem mapu a mou pozornost po chvíli přitáhla studánka, kam bychom se měli vydat a moje známá souhlasila. Cestou jsme si povídali a ladili se na les. V jednom místě jsme se odpojil od turistické značky. Scházeli jsme ze svahu starým úvozem. V tu chvíli jsem si vzpomněl na kámen v kapse. Po chvíli jsme vstoupili do části lesa, který vypadal poněkud „obydleně“. Moje tělo se zastavilo a když jsem pohlédl na zem, uviděl jsem v hlíně zašlápnutý velmi podobný kámen ve tvaru srdce.

Vytvořili jsme jednoduchý oltář a přizvali nástroje – šamanský buben, chřestidlo a zpěv. Zavřel jsem oči. Částečně jsem vnímal běžnou realitu a částečně jsem se pozorností přesunul do krajiny za oponou běžného v rozšířeném stavu vědomí. Vnímal jsem v energetickém poli na tom místě různá stavení a bytostmi se to jen hemžilo.

Duchovní průvodci otevřeli portál vedoucí do světla, kudy mohly bytosti z pozemské roviny odcházet. V průběhu cesty se zvedal vítr a začalo pršet, živly potvrzovaly, co se dělo v nehmotné realitě. Netrvalo dlouho a živly se opět utišily. Vnímali jsme to jako signál pro ukončení obřadu.

Naše procházka pokračovala dál a neplánovaně i spojení s neobyčejnou skutečností. Na zpáteční cestě, která vedla kolem studánky, jsme oba zaznamenali výraznou změnu kvality energetického pole směrem do vyšších vibrací. Za chvíli se opět zvedl vítr. Ze svahu po naší pravé ruce se linula záře a byl cítit proud energie, který na nás reagoval. Na okraji zorného pole jsem zahlédl bílé koně. Oba jsme cítili přítomnost velmi čistých vědomí bytostí, pomalu se přibližovaly. Jakmile jsme se dostali do stejné úrovně, bytosti světla nám poděkovaly za pomoc a dostali jsme nemalé a vzácné dary.

I takto neplánovaně může k pročištění místa v krajině dojít. Jsem rád, že jsem s vámi tento příběh mohl sdílet. Možná vás bude inspirovat k podobným činům.

Děkuji všem bytostem za podporu a provázení.

                                                                       

Sdílejte článek:

Facebook
Email
Twitter

Sdílejte článek:

Petr

Kategorie blogu

Nejčtenější články

Blog

Další články

Aktivní snění

Šamanismus

Vlastní tvorba

Application

Join email list

Rezervace

Vyplňte prosím rezervaci

Vaši rezervaci potvrdím e-mailem do 24 hodin.
K platbě budete vyzvání po potvrzení místa.

Application

Please fill in the application form

I will confirm your application within 24 hrs.
With the confirmation, you will receive request for payment to place reservation.