Šamanské cesty

Šamanské cesty

Brno, Šámalova 93, Centrum Santríja

Šamanské cesty probíhají v pravidelných podvečerních setkáních jednou za měsíc za doprovodu šamanského bubnu. Cestujeme do neobyčejné skutečnosti, navazujeme a posilujeme spojení se svými duchovními průvodci, svou duší a svým vnitřním světem. Pomocí metody Aktivního snění a šamanského cestování se učíme lépe navigovat životem, vědomě pracovat se sny, využívat jejich léčivý kreativní potenciál a udržovat spojení se svým životním záměrem.

Šamanské cesty

 • úterý 17:00 – 20:00
 • příjemný prostor, pročištěný a nabitý energií
 • přátelské sdílení v kruhu
 • cena za jedno setkání 450,- Kč
 • přihlašujte se přes přihlášku níže
 • s sebou: sešit, psací potřeby, šátek na oči, karimatku nebo deku
 • předchozí zkušenosti nejsou nutné
 • počet účastníků je omezen na maximálně 8

Co vás čeká

Šamanské cesty do neobyčejné skutečnosti jsou vždy provázeny rytmem šamanského bubnu, jeho duchem a duchovními průvodci. V šamanismu se často označují jako silová zvířata a spojenci. Při své první šamanské cestě si každý svého spojence pro cestování do neobyčejné reality najde. Když se vydáváme za hranice běžného světa, na prvním místě je bezpečí a důvěra, abychom se mohli otevřít a uvolnit se do nové zkušenosti.

Při šamanských cestách cestujeme do Středního, Horního a Dolního světa, což jsou označení pro jednotlivé úrovně neobyčejné reality. V každé z nich si najdeme duchovní průvodce, kteří nás v těchto světech chrání, doprovázejí a ukazují nám cestu. Díky nim se v neobyčejné realitě nemůžeme nikdy ztratit. Jakmile navážeme smysluplný vztah se svými duchovními průvodci, náš život už nebude nikdy stejný jako před tím.

Šamanské cesty mohou zahrnovat témata, která jednotlivý účastníci potřebují řešit. Může mezi ně patřit: hledání vize, léčení duše, léčení rodových linií, spojení s duchovními předky, nalezení síly pro vlastní tvorbu a mnoho dalších. Sdílení podrobností není nutné, i ve skupině se dá zachovat pocit intimity a bezpečí. Pokud se však dokážeme otevřít, zrcadlení skupiny může posílit náš prožitek.

Vaši přihlášku potvrdím do 24 hodin e-mailem, v případě zaplnění vybraného termínu Vám nabídnu jiný termín

Často kladené dotazy

Lehce meditativní stav za zvuku bubnu, 180 úderů za minutu jako tep srdce orla. Přijdou odpovědi na otázky ohledně zdraví, životní situace i partnerských otázek, cokoli, co klient potřebuje a je připraven se dozvědět. Otevřenost neznámu je namístě. Každá šamanská cesta i sezení se odehrávají v bezpečném a harmonickém prostředí.

Klient má dvě možnosti, účastnit se léčení aktivně, to znamená, že se na šamanskou cestu vydáme společně, což doporučuji zejména pokud už má předchozí zkušenosti se šamanským cestováním, ale i napoprvé to je možné. Pokud chce klient zůstat v pasivním přijímacím stavu, zaujme relaxační polohu a bude uvolněně naslouchat nástrojům, které léčení provázejí.
Neobyčejná realita je název pro skutečnost, která má energetický základ, stejně jako naše běžná skutečnost, ale nemá hmotnou složku. Tradičně se dělí na střední, dolní a horní svět, které se od sebe liší charakterem, bytostmi, se kterými se tam můžeme setkat a možnostmi, které jsou v každém z nich pro nás k dispozici.
Každý jsme jiný a také naše vnímání se liší. Neobyčejnou realitu vnímáme nejprve přes energii a fyzické tělo, ale vjemy jsou velmi jemné, takže si nezkušený člověk zpočátku vjemy ani nemusí uvědomit. Energie, která na nás působí se nám může v mysli měnit na obrazy, zvuky, pocity i mimosmyslové vjemy.
Pokud se jedná o skutečnou komunikaci s neobyčejnou skutečností, obrazy, zvuky i jiné vjemy se v mysli objevují bez předchozího varování, náhle až překvapivě. Mohou nám být známé, zejména proto, že s námi spojenci a průvodci hovoří prostřednictvím našich vlastních pojmových matric, a tak je pak pro nás jednodušší zprávám rozumět, ale mohou se objevit i zcela nové vjemy, s jejichž rozklíčováním bude klient potřebovat pomoct. Pokud se přistihneme, že myslíme na práci, co budeme dělat k večeři nebo si přehráváme nějakou událost z předchozího dne, vrátíme se s lehkostí zpět do stavu otevřeného přijímání.
Jak je patrné z příběhu klientky, na šamanské cestě se dají řešit situace, které jsme si zvykly nazývat problémy, které bezprostředně souvisí s naším životem. Takže cokoli se týká nás samotných ať už je to partnerství, povolání, bydlení, životospráva, celková životní situace nebo zdraví. V otázkách zdraví a nemoci je důležité, pokud se nemoc už projevila, spolupracovat také s odborníkem na danou oblast tělesného nebo duševního zdraví paralelně.

Samozřejmě, metodě aktivního snění se samostatně věnuje web www.airplaincafe.com v českém jazyce a autor metody Robert Moss na svých stránkách www.mossdreams.com v angličtině. Do češtiny byla přeložena řada titulů Roberta Mosse a mnohem více jich autor doposud napsal a vydal v anglickém jazyce. Seznam doporučené literatury se připravuje.

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

Rezervace

Vyplňte prosím rezervaci

Vaši rezervaci potvrdím e-mailem do 24 hodin.
K platbě budete vyzvání po potvrzení místa.