Osobní i online

Aktivní snění

Vstupujete na cestu neomezeného dobrodružství. Každou noc Vám noční sny přinášejí klíče k léčení a pochopení sebe i svého života.  Sny jsou jako záblesky z míst, které na Vás čekají někde za rohem na každodenních cestách a vedou Vás ke spojení s hlubší rovinou Já. Jako aktivní snící se učíte vystupovat ze zaběhnutého rámce času a putovat vědomě po snových cestách plných dobrodružství, které Vás zavedou k zasvěcení ve světě Snění, kde na Vás čekají duchovní učitelé a ochránci.

Robert Moss, autor metody 

Aktivní snění vede k hlubšímu pochopení každodenní i snové skutečnosti a k nalezení odpovědí na otázky týkající se každodenního života, duchovního rozvoje i využívání tvořivého a léčivého potenciálu snů.

Klíče k aktivnímu snění

Aktivní snění je způsob, jakým mluvíme o snech, zabýváme se jimi a přinášíme energii z nich do každodenní skutečnosti. Učíme se vytvářet bezpečný prostor, v němž můžeme sdílet své noční i životní sny s ostatními a vzájemně si přinášet náhledy na snění, které nás podpoří na cestě k tvořivému a léčivému využití energie a poselství snů.

Aktivní snění je metoda šamanského lucidního snění. Začíná jednoduchou každodenní praxi a rozšiřuje se až do hlubokých skupinových zážitků cestování v čase, léčení duše a zkoumání multidimenzionální skutečnosti. Zakládá se na pochopení, že nemusíme jít spát, abychom mohli snít. 

Aktivní snění je způsob vědomého žití. Abychom se spojili se silou a schopností pojmenovat a definovat projekt našeho života, musíme se znovu spojit se svým vnitřním dítětem a jeho spontánností, hravostí a představivostí. Je to výzva k znovuobjevení a následování přirozené cesty vlastní energie.

Snít vědomě znamená přijmout výzvu k tvoření, dosahovat za hranice zavedeného a přinášet do světa něco nového.

 

Tento přístup není vhodný pouze pro jednotlivce, přátele a rodiny, ale pro společenství a pro naše hlubší naladění se na Zemi. Aktivní snící se stávají mluvčími Země a dosahují plného uvědomění si pradávné moudrosti, že si musíme být vědomi důsledků svých činů až po sedmou generaci následující po nás. Skupiny aktivního snění mohou poskytovat model společenství fungujícího na základě záměru a podporovat nový způsob vedení, který zmocňuje každého člena k projevení svého hlasu a vedení ostatních k tomu, aby se naučili mluvit a ztělesňovat svou vlastní pravdu.

Robert Moss, překlad Petr Němčanský.

Má praxe a zkušenosti

Lucidní a vědomé sny jsem měl už od dětství. Bral jsem je jako součást svého života a byl z nich v úžasu. Vždy jsem se těšil, co se mi bude v noci zdát. V průběhu dospívání a mladé dospělosti jsem na nějakou dobu schopnost snít ztratil a procházel jsem různými krizemi, z nichž mě sny vždy pomáhaly nacházet cestu.

Vědomým sněním jsem se začal vědoměji zabývat v roce 2007. Studoval jsem vlastní sny, četl jsem různé knihy, jednu jsem v té době také přeložil, jmenuje se Vědomé snění pro začátečníky. Napsal ji Mark McElroy a vydalo ji nakladatelství Eugenika v roce 2011. Inspiroval jsem se i jinými snivci a postupně jsem začínal chápat, kam vědomé snění může vést, seznamoval jsem se se svou snovou krajinou, s různými úrovněmi snění a se svými snovými průvodci. V roce 2021 jsem pro nakladatelství Maitrea přeložil knihu Roberta Mosse Aktivní snění.

S metodou aktivního snění jsem se setkal v roce 2017, navštěvoval jsem semináře Roberta Mosse a v roce 2019 jsem dokončil tříletý výcvik učitele snění.

Mým záměrem je pomáhat lidem rozumět snům, využívat jejich léčivý a tvořivý potenciál a přinášet energii snění do každodenního života.

Nabízím

Individuální poradenství

Individuální poradenství se zaměřují na využívání snů a šamanského lucidního snění k sebepoznávání, léčení, získávání vedení a inspirace pro nalezení odpovědí na životní otázky a svého směřování.

Kruhy snění

Kruhy snění se scházejí online k pravidelnému sdílení snů pomocí aktivního snění – nacházíme významy snů a vzájemně posilujeme své schopnosti vědomě snít a vnášet moudrost svých snů do každodenního života.

Pravidelné semináře

Cílem celoročního vzdělávání je tvorba vlastní mapy snů, získávání inspirace k tvořivosti a nacházení vedení pro náš život. Víkendové workshopy budou probíhat jedenkrát měsíčně v příjemném prostředí a menších skupinách.

Snění je stav bytí, v němž se nachází vše dříve, než se projeví ve hmotné skutečnosti

Nabídka pro jednotlivce

Individuální poradenství

Setkání online i naživo

Pravidelná individuální setkání mohou probíhat online i naživo. V obou případech zajistím bezpečné prostředí. 

Pokud Vás v životě trápí nedostatek energie, nedokážete najít práci, která by Vás bavila, vztah, v němž by Vám dlouhodobě dávalo smysl setrvávat, řešíte životní krizi spojenou s bydlením, zdravím nebo nedostatkem tvořivosti, pomocí šamanských technik a aktivního snění Vám pomůžu najít cestu ven ze současné situace, spojit Vás znovu se ztracenou energií, najít inspiraci pro tvoření a směr na životní cestě.

Sny a vize

Sny jsou jako brány, které nás vedou k hlubšímu pochopení skutečnosti.

Naučíte se využívat energii svých snů, používat záměr a imaginaci pro snění i tvorbu své životní cesty. Naučíte se lépe orientovat ve svém snovém světě a začnete si uvědomovat a vědomě prožívat více rovin každodenního světa.

Pokud věnujeme svým snům a vizím pravidelnou pozornost, výsledky se brzy dostaví.

Příklady z praxe

Blesková práce se sny

Blesková práce se sny (Lightning Dreamwork) je metoda k rozklíčování konkrétního snu, získání jeho moudrosti a k přenesení jeho energie do každodenního života, využití jeho síly a tvořivého potenciálu. Někdy není jednoduché nočním snům porozumět a nepomohou nám ani snáře. Ať už si pamatujeme jen jediný záblesk nebo celý epický příběh, každý sen může  obsahovat zprávu o našem zdravotním stavu, verzi možné budoucnosti nebo informace z hlubší roviny vědomí. Propojení se sny nás vede ke kvalitnějšímu prožívání života. 

Při individuálním setkání Vás provedu snovou analýzou a nabídnu Vám pohled, jak bych sdělní snu rozuměl, kdyby to byl můj sen. Pomohu Vám otevřít se možnostem využití energie, léčivého a tvořivého potenciálu konkrétního snu v každodenním životě. Stačí, když si sen pamatujete a budete ho vyprávět jako příběh. Bleskovou analýzu pak můžete provádět s každý svým snem sami nebo ve skupině 3 až 4 snících. Blesková analýza může vést v dalším kroku k Návratu do snu.

Návrat do snu

Po bleskově analýze se společně můžeme do snu vrátit. Návrat se podobá šamanské cestě, vizualizaci nebo práci v hladině alfa. Můžete prozkoumat snové prostředí a krajinu, navázat komunikaci se snovými postavami, vydat se za jeho hranice a zjistit, jak můžete s obsahem snu a jeho energií pracovat a využít ji. Průběh návratu do snu se řídí vaším záměrem, průvodci, kterými se necháváte vést a otázkami, na které hledáte odpověď. Zjištění, ke kterým při návratu do snu přicházíme, jsou často velmi nečekaná až průlomová a nebývají ze snu na první pohled patrná. 

Při návratu do snu budu udržovat bezpečný prostor pro Váš vstup a pobyt ve snové krajině. Pokud si to budete přát, mohu se společně s Vámi a se svými průvodci do snu vydat také a přinést sdělení z dalšího úhlu pohledu, z míst, kam mě zavedou mí snoví průvodci a nechají mě uvidět, co Vám mám přinést. Při návratu do snu může dojít ke spontánnímu návratu ztracené části duše, návratu síly nebo k dokonalejšímu propojení se s Vašimi průvodci.

Navigace pomocí synchronicit

Synchronicity jsou události, které se v každodenní i snové skutečnosti odehrávají tak, že pro nás nesou význam při rozhodování nebo nás provází na životní cestě. Vnímáme, že tyto smysluplné náhody na sebe navazují nebo se pojí k jiným událostem z před několika minut, hodin dní nebo i delší doby. Můžeme se  je naučit vnímat jako reakce univerza na naše vnitřní nastavení, odpovědi na otázky i směrovky nebo signály, které nás mohou vést po cestách našeho života. V šamanské praxi se takové události označují jako znamení, zpráva od Ducha.

Nabízím Vám společnou procházku a provázení v bdělé pozornosti se záměrem, který si stanovíte. Pomohu Vám vystoupit z času chronos, času povinností a rutiny do času kairos, který je časem příležitosti na změnu.

Než vyjdeme ven, do města nebo do lesa, stanovíte si záměr, spojíme se na šamanské cestě s průvodci a požádáme je o podporu a vedení. Že žádné nemáte? Pak je společně najdeme. Cestu krajinou vnější určuje Vaše intuice a smysluplné náhody. Cestu krajinou vnitřní vede Váš záměr a odevzdání se přirozenému plynutí energie. Osobně dávám přednost procházce v přírodě, protože nám dovolí ponořit se hlouběji, ale záleží na Vás, kam se budete chtít vydat. Pokud jste zvyklí na městský život, i tam najdete odpovědi, které hledáte. Nápis na billboardu, útržek rozhovoru v kavárně, stránka knihy v knihovně, pohled do očí, hejno ptáků na obloze… 

Kruhy snění online

Kruhy snění jsou online skupiny, kde sdílíme své sny a vzájemně si pomáháme jim porozumět. I když se vám v poslední době nic nezdálo, můžete se nechat inspirovat sněním druhých a posílit tak svůj záměr. Blesková práce se snem ukáže další roviny snu, kterých jsme si dříve nevšimli, odhalí podstatu sdělení snu a připraví snícího k jednání, díky kterému energii a potenciál snu využije v každodenní skutečnosti, ve vztahu, na pracovišti, na životní cestě, v oblasti, kterou sen odkrývá. Díky návratu do snu, který může následovat, se můžeme vydat za hranice snu, odhalit identitu snových postav, pohlédnout na snovou krajinu očima snových průvodců a získat hluboká poznání a léčivou energii z pouhého jednoho snu.

Vyplňte prosím přihlášku, do 24 hodin Vám e-mailem potvrdím místo v kruhu. Po té obdržíte výzvu k zaplacení rezervace nebo si můžete rezervovat 4 setkání dopředu za zvýhodněnou cenu přes objednávku níže. Těším se na setkání v kruhu snění!

V průběhu kruhu snění mají vždy 2-3 účastnici bezpečný prostor na sdílení svého snu s ostatními pomocí metody Bleskové práce se snem, kterou si společně procvičíme a její základní kroky najdete i zde. Můžete se časem stát i sami průvodcem a snícího bleskovou analýzou provést. Pokud sen nemáte s sebou, můžete být podporou pro ostatní. jejich přístup ke snům pro vás může být inspirací. Pro jednoho zájemce v průběhu kruhu se můžeme jako skupina do jeho snu společně vrátit, přinést svá zjištění a pomoci snícímu jeho nebo její sen lépe pochopit.

S sebou si přineste sen bez ohledu na jeho stáří, fragment, pocit po probuzení nebo příběh, který je z říše Vaší fantazie. Pokud nemáte ani ten, přijďte s otevřeným srdcem i myslí.

Technické vybavení

k připojení k online skupině Vám postačuje internetové připojení, počítač, tablet nebo telefon, aplikace Zoom, kterou si před připojením můžete nainstalovat nebo můžete využít její online verzi a přihlásit se přes standardní webový prohlížeč. Obě verze jsou zdarma.

Kalendář

Rezervace na Kruhu snění online

Ceník

Doporučená literatura

Příběh klientky

Klientka mě oslovila s širokou škálou životních problémů, které ve svém životě potřebovala řešit. Hovořili jsme o její situaci a během rozhovoru vyplynulo, že potřebuje pomoct zejména ve třech hlavních oblastech, v nichž vnímala nedostatek: partnerství, bydlení a práce. V té době se přestěhovala po ukončení jedné životní etapy zpět do velkého domu k rodičům, kde těžko hledala svou ztracenou identitu a sílu pro dokončení rozdělaných projektů. Živila se zejména uměním, a proto pro ni bylo zásadní, aby si jako nezávislá umělkyně vytvořila tvůrčí zázemí, měla dostatek inspirace, síly a zdraví a jakmile bude v těchto oblastech opět spokojená a vrátí se zpět k tvorbě, aby si dokázala najít partnera, se kterým by si rozuměla a byla šťastná. Co víc si člověk může přát. Dohodli jsme se vzhledem k šířce klientčiných potřeb na pravidelných setkáváních jedenkrát za měsíc online, protože vzdálenost našich pozemských obydlí nám nedovolovala setkávat se osobně. Pro šamanské léčení a společnou práci s energií bylo důležité spolu hovořit a vidět se, ale ne tak zásadní sdílet v průběhu léčení fyzický prostor. Otevřenost mysli postačila. Pravidelně každou první středu v měsíci jsme se setkávali online a přibližně dvě hodiny pracovali na jednotlivých léčitelských sezeních po dobu šesti měsíců. Zpočátku nás provázelo moje chřestidlo, ale nakonec jsme poslouchali každý svoje, spojení probíhalo nejen virtuálně, ale také, a to hlavně, v energetické rovině. Začali jsme pracovat s jejími sny a postupně odkrývat příčiny jejích potíží a napravovat je. V současnosti klientka žije v domě svých rodičů, kde se v nově zrekonstruovaném prostoru věnuje své tvorbě. Vydala knihu, publikuje v odborných uměleckých časopisech a těší se výbornému zdraví. Svou náladou je inspirací pro okolí a před několika měsíci mi s radostí sdělila, že má partnera, se kterým si rozumí a je šťastná. Mám z toho velkou radost.

Krásné reference. Děkuji!

Spokojení klienti

Související články

navigace pomocí synchronicit

O synchronicitách

Doba čtení: 2 minut Synchronicity jsou události, které se v běžné i neobyčejné skutečnosti odehrávají tak, že pro nás nesou význam při rozhodování nebo nás provází na

Přečíst článek »

Návrat do snu

Doba čtení: 2 minut Po bleskově analýze snu se můžete do snu vrátit. Návrat se podobá šamanské cestě, vizualizaci nebo práci v hladině alfa. Můžete prozkoumat prostředí,

Přečíst článek »

Tvorba vize

Doba čtení: 2 minut Prostřednictvím metody aktivního snění dokážete lépe uchopit svůj kreativní potenciál a zapracovat společně na těch oblastech, které vašemu rozletu a záměru doposud

Přečíst článek »

Co je aktivní snění

Doba čtení: 4 minut Individuální lekce aktivního snění se zaměřují na využívání snů i každodenní reality k sebepoznávání i k hlubšímu pochopení obyčejné i neobyčejné skutečnosti

Přečíst článek »