Šamanské cesty

Šamanské cesty

Doba čtení: 2 minut

Šamanské cesty jsou pro vás pokud se zajímáte o sebepoznání

a toužíte najít oporu a ochranu pro svůj život

Šamanské cesty jsou pro vás pokud se zajímáte o: 

  • alternativní směry a duchovní praxi

  • hlubší poznání obyčejné i neobyčejné skutečnosti

  • spojení se svými duchovními průvodci

  • nalezení odpovědí na své životní otázky

  • podporu na cestě životem a duchovní ochranu

  • pravidelné setkávání ve skupině do deseti účastníků

Pokud vám v životě chybí energie, směr, nedokážete se zorientovat v nelehké životní situaci nebo chcete objevovat nové možnosti, můžete společně se skupinou spřízněných duší na šamanských cestách získávat léčení, sílu, moudrost z hlubší roviny vědomí a inspiraci pro svůj život. Skupina má obvykle šest až osm účastníků.

Cesty do neobyčejné skutečnosti jsou provázeny rytmem šamanského bubnu, jeho duchem a duchovními průvodci. V šamanismu se často označují jako silová zvířata a spojenci, ale mohou mezi ně patřit i andělé, mistři z duchovního světa a naši předci, kteří z toho světa již odešli.

Při své první šamanské cestě si každý svého průvodce pro cestování do neobyčejné skutečnosti najde. Když se vydáváme za hranice běžného světa, na prvním místě je bezpečí a důvěra, abychom se mohli otevřít a uvolnit se do nové zkušenosti.

Aktivním spojením se svými duchovními průvodci dokážeme snáze reagovat na proměny každodenního života, aktivně chránit své zdraví a přistupovat tvořivě ke své každodenní skutečnosti.

Při šamanských cestách cestujeme do Středního, Horního a Dolního světa, což jsou označení pro jednotlivé roviny neobyčejné skutečnosti. Každá rovina vědomí má své charakteristické znaky a průvodci nás v ní mohou zavést do minulosti, budoucnosti i nehmotných světů.

Jakmile navážeme smysluplný vztah se svými duchovními průvodci, se svou duší a zacelíme rány, které jsme cestou životem užili, náš život už nebude nikdy stejný jako před tím.

Šamanismus zahrnuje prastaré techniky sebepoznání

Šamanismus je nejstarší duchovní praxí známou lidstvu. Mnozí antropologové věří, že se vykonávala již před sto tisíci lety. Slovo šaman“ pochází z tunguzského sibiřského jazyka a znamená duchovní léčitel, ten který vidí ve tmě. Šamanismus se praktikuje na všech kontinentech.

Šamanská praxe je o odevzdání se vedení z vyšší duchovní roviny ve prospěch uzdravení jednotlivců i skupin. Uzdravení znamená navrácení se do přirozeného stavu. Nemoc je vychýlením z rovnováhy. Každá nemoc má své příčiny v nehmotné rovině. Šamanská praxe v této rovině působí a uvádí nás zpět do rovnováhy.

Šamanská praxe vede ke ztrátě iluzí vytvořených egem a znovunalezení spojení se svou duchovní rodinou. Ego není nepřítel, často však děláme chybu a dovolujeme mu vládnout našemu životu. Ve hře jsou přitom mnohem hlubší a moudřejší roviny vědomí, s nimiž navazujeme kontakt a udržujeme spojení, chceme-li žít svůj život plnohodnotně.

Moudrost z hlubší roviny vědomí vám bude poskytovat to nejlepší pro vás.

Pravidelná praxe z vás učiní mistry svého života. Když budete udržovat smysluplné spojení se světem za světem, se svou duší, se svými průvodci, s vyšším Já a dokážete se lépe v neobyčejné skutečnosti orientovat a postupně růst a vzdělávat se. Informace, poznání a léčení, které touto cestou získáte, jsou jen pro vás. V danou chvíli každý potřebuje něco jiného a moudrost z hlubší roviny vědomí, s níž se propojíte, vám bude poskytovat to, co je pro vás nejlepší.

Pomocí záměru můžete transformovat svůj život

V průběhu šamanského cestování může docházet k návratu ztracené části duše, odstranění kleteb, odpoutání negativních energetických vazeb a smluv, navrácení síly, léčení rodových linií, harmonizaci obydlí a míst, aktivaci tvořivosti, vyrovnání se se ztrátou, nalezení odpovědí na aktuální životní otázky a mnoho dalšího. Záleží na vašem záměru a na ochotě, transformovat své staré vzorce a proměňovat svůj život.

Sdílejte článek:

Facebook
Email
Twitter

Sdílejte článek:

Petr

Blog

Další články

Aktivní snění

Šamanismus

Vlastní tvorba