Zprávy o proměnách – prosinec 21

Doba čtení: 7 minut

Transmutation News

Sandra Ingerman

Řítíme se ke konci dalšího roku extrémního růstu. 

Před mnoha lety mi jedna velmi dobrá kamarádka věnovala bonsai fíkusu. Měla jsem z něj velkou radost, ale zároveň jsem byla vyděšená, protože to s kytkami neumím. Co tomu malému stromku, který má víc než dvacet let, udělám. 

Nakonec jsme Ficus (tak se náš fíkus jmenuje) a já ušli poměrně dlouhou cestu a učili se, jak společně žít a vzájemně podporovat svůj růst. Byly doby, kdy jsem si myslela, že to Ficus nezvládne. Byly doby, kdy si Ficus myslel, že to nezvládnu. Když jsem viděla, jak před několika týdny znovu narostl, jako bych ho napojila nějakou speciální růstovou formulí. Jsme spolu už od doby před mou nemocí, takže už to musí být víc než sedm let společného života.

Píšu o své společné cestě s Ficusem proto, že vidím, jak mnozí lidé právě teď prochází podobným procesem. Existuje křivka učení týkající se toho, jak se o sebe a o druhé můžeme starat v době, kdy se všichni rozpadáme a zároveň se znovu skládáme. Většinou se naše mysl zaměřuje na to, co je rozbité a nefunkční. Potřebujeme teď i v budoucnosti jednat. Musíme ale dbát i o to, abych měli dost energie na to, co přichází. Potřebujeme čas, v němž integrujeme a nabíráme energii na naši navazující cestu, která neskončí, dokud se naše duše nerozhodne, že je čas vrátit se domů.

Když se dostaneme do stavu růstu a postavíme se na své životní místo, nesmíme také zapomínat, že jsme sem přišli jako správci Země.

Je nutné vykročit z dimenze, v níž jsme rozděleni, a neustále se vracet k božské jiskře, která žije v každém z nás, která je spojena s tvořivými silami vesmíru, které stále vyzařují píseň rozpadání i píseň rozpomínání  se i nového tvoření. 

Jakmile vstoupíme do stavu v němž si uvědomíme, že existuje pouze jednota, láska, světlo a lekce pro náš duchovní růst, můžeme se nechat ponořit do vnitřního míru. 

Musíme však odložit strach, sebenenávist, rozdělování a nedměrnou ostražitost. Potřebujeme se pevně uzemnit a vnímat, jak nás země podporuje a, že je to ta skutečná podpora, kterou potřebujeme. Potřebujeme podporu všech elementů, které tady jsou už miliardy let a prošli a účastnili se mnoha bouří změn, jimiž procházíme od dob, kdy život na Zemi začal. 

Nic se nezmění, dokud k proměně nedojde ve vašem nitru. Tento měsíc se pokuste provádět pravidelný sken těla a všímejte si, kde na všech úrovních „stojíte“. Cítíte, že stojíte na pevné půdě a podporují vás duchovní síly? Potřebujete jen odpočívat a zanechat veškeré práce? Období růstu musí vždy předcházet období odpočinku, jinak nebudete mít na další fázi růstu energii, což může způsobit určité utrpení na tělesné úrovni. 

Stejně jako se Ficus musel naučit, jak žít s mým manželem a se mnou, musíme se naučit novým způsobům života na této planetě s našim bližními a s bytostmi přírody. Náš starý způsoby života už je prostě pryč. Už neexistuje. Potřebujete se nad tím rmoutit, než se posunete dál?

Věnujte tento měsíc nějakou dobu sami sobě, odpojte se od médií i sociálních sítí. Využijte tento měsíc, abyste se o sobě a svých současných potřebách dozvěděli a naplánujte si, jak těmto potřebám vyhovíte. 

Stále věřím, že jeden z důvod, proč sem přišel Covid je, aby lidi probudil. Lidé se začali uzavírat do svých bublin a dělat vlastní rozhodnutí, z nichž některá neplyne z lásky, soucitu a laskavosti. Nyní se však musíme soustředit na práci, kterou děláme a uvědomit si, která část našeho vnitřního světa, duše, těla, srdce a mysli právě teď potřebují nějakou péči. Zůstaňte soustředění a k růstu dojde. Ani vy pak nebudete litovat, že jste následovali směr, kterým vás vaše řeka života unáší. 

Víte-li něco o procesu mitózy, můžete si všimnout, jak probíhá také v organizmech, kterým říkáme lidé. Lidé se nyní rozdělují na různé buňky. Říkám si, jaké nové světy a dimenze budou tímto dělením buněk vytvořeny.

Dne 21. prosince oslavíme zimní/letní slunovrat. Je to období hlubokého usebrání a odpočinku pro ty, na severní polokouli a období růstu na jižní polokouli.

Ať už vstupujete do kteréhokoli období, uvažujte o něm jako o době regenerace a léčení. 

V roce 2000 jsem začala provádět úplňkovou ceremonii nazvanou Tvoření světelné sítě lidí. A o mnoho let později jsem přidala měsíční léčení našeho celosvětového společenství. V tomto jsem však zaostala za svými plány a uspořádala tento kruh jen několikrát. 

Cítila jsem, že tento zimní/letní slunovrat je čas připomenout si speciální ceremonii transfigurace, abychom podpořili lidi našeho celosvětového společenství.

Sylvia Edwards mi pomohla nahrát ceremonii, kterou společně můžeme během zimního slunovratu provést. Jelikož jsou instrukce napsané na mé domácí stránce, rozhodla jsem se zahrnout je i zde pro ty, kteří potřebují překlad. Je to silná ceremonie. Mnohokrát jsme během ní použili GDV kameru a výsledky, které jsme nahráli, vždy ukazovaly skvělé obrazy, co se stane s lidským energetickým polem, když se účastní ceremonie, kterou budeme společně během slunovratu provádět. 

Audio verzi této nahrávky si můžete poslechnout na tomto odkazu: https://youtu.be/YGQegbAk88s 

Přikládám zde zkrácenou verzi instrukcí měsíční ceremonie, které najdete na mé domovské stránce:  

Čím dále pokračujeme v praxi transfigurace, začínáme stavy oddělenosti léčit. Posouváme se na vyšší úroveň vědomí a učíme se, jak se odevzdat dokonanosti vesmíru. Někdy to není snadné a potřebujeme pomoc, abychom si na své božské světlo vzpomněli.

Rozhodla jsem se, že na podporu naší světové komunity, která čte Zprávy o proměnách, každý měsíc souběžně s vytvářením světelné sítě lidí přidám léčivý kruh.

Zde je můj návrh. Pokud se chcete dobrovolně připojit, představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními. Nezapomeňte, že Zprávy o proměnách se překládají do mnoha dalších jazyků. Spolupracujeme jako velká celosvětová komunita.

Záměrem je prožít božské světlo a vyzařovat ho dovnitř do vnitřního kruhu.

V našem kruhu nepotřebujeme utrpení. Uvědomujeme si božskou dokonalost každé lidské bytosti. Neuzavíráme lidi do diagnózy utrpení, ale pozvedáme je k jejich dokonalosti.

Autor a lektor Eric Pearl učí: „Podle kvantové fyziky, pokud změníte chování jedné částice, jiná částice na jiném místě okamžitě zareaguje, ať už se od ní nachází jen pár centimetrů nebo je vzdálená několik vesmírů.“ Nižší frekvence se naladí na ty vyšší, ne naopak.

Takže zpět k základnímu principu Léku pro Zemi, změníme svět a vyléčíme ostatní tím, kým se stáváme – naší přítomností, láskou a světlem, které vyzařujeme.

Nepokoušíme se posílat energii nebo někoho vyléčit. Pouze vlastnímu božskému světlu a lásce dovolíme, aby zažehla božské světlo v těch, kteří žádají o pomoc.

Představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními praktikujícími. Provádějte svou práci transfigurace dlaněmi obrácenými do vnitřního kruhu a vyzařujte své božské světlo a lásku.

Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, představte si, že ležíte uprostřed kruhu lidí z celého světa.

Vaším úkolem je absorbovat světlo, které ostatní sdílejí. Použiji metaforu, která by vám pomohla vstřebat božské světlo a lásku do každé vaší buňky. Dám vám několik příkladů a doufám, že si najdete představu, která vám bude vyhovovat. Představte si suchou houbičku, která je ponořena do vody a nasává vodu do sebe. Představte si květinu, na kterou dny a týdny pršelo a teď vysvitlo slunce, jehož paprsky květina vstřebává. Nebo si představte květinu, na kterou dlouho pražilo slunce a teď začalo pršet a květina natahuje vodu, která ji vyživuje.

Nebo si představte místnost se zataženými závěsy a když se závěsy roztáhnou, zalije celou místnost sluneční svit.

Dovolte vnějšímu kruhu, aby nastartoval vaše vlastní vyzařování, aby proudilo každou buňkou vašeho těla. Spojíme se tak opětovně se svou božskou dokonalostí a propojíme se se světelnou sítí. Léčí se tím ty stavy oddělenosti, které způsobují emocionální a fyzické nemoci. Připomínáme si tím, že všichni máme sílu postavit se výzvám a vzít za příležitosti, které nám život přináší.

V průběhu jednoho dne se můžete vyskytnout v obou z možných rolí. Jednou můžete být léčitelem a podruhé můžete ležet uprostřed kruhu a nechat se léčit.

Jelikož pracujeme mimo čas, nezáleží na tom, kdy tuto práci budete provádět. Není nutné seřizovat si čas, během nějž budeme všichni pracovat.

Úplněk nastává dne 18. prosince. Tento měsíc se úplněk nazývá Studený měsíc. Zahřejme si vzájemně srdce a duše svou duchovní přítomností v našem kruhu, spojme své energie a vyzařujme společně své světlo s naprostým soustředěním a pozorností, aby se celá Země a síť života pozvedli. 

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím Tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce. 

Je pozoruhodné a úžasné pro mě a pro všechny, kteří znají Zprávy o proměnách, že díky skvělé sbírce lidí, kteří svůj čas a energii věnují překladům, mohou měsíční sloupek číst lidé po celém světě. A tím je tento sloupek jiný. Můžete totiž skutečně vnímat zářící energie přicházet z velmi silného celosvětového společenství. 

Připojte se ke mě prosím a poděkujme společně všem překladatelům ze srdce, za pravidelnou měsíční práci. Měli jsme překladatele, kteří přišli a odešli, ale každý z nich vkládal do své práce lásku a vy to můžete cítit. 

Pošleme požehnání všem našim překladatelům, za to že sdílejí duchovní praxe ve svých komunitách a rozšiřují naše celosvětové společenství. Jsme-li silnými spojkami, můžeme sami pro sebe, pro druhé i pro všechny v síti života udělat hodně. 

A nic z toho by se nestalo bez Sylvii Edwards. Jednou z věcí, kterou pro mě dělá je, že mi pomáhá zůstat soustředěná a při smyslech! Není to snadný úkol. A vnáší do sloupku mnoho krásy, lásky a světla. Celým svým srdcem pomáhá vycházet sloupku na světlo světa. Sylvia je osobou na planetě, o níž můžu skutečně říct, že ztělesňuje práci, kterou učím ve svém každodenním životě, což se pak projevuje v mimořádné práci, kterou pro svět dělá.

Sylvia Edwards
Petr Němčanský – česky
Caroline Bertrand – francouzsky
Catherine Meyer – francouzsky
Bea Salgado – francouzsky
Nanouk – francouzsky
Barbara Gramlich – německy
Astrid Johnen  – německy
Nello Ceccon – italsky
Flavia Cavallaro – italsky
Miha Masuda – japonsky
Ai Suzuki – japonsky
Els de Graaff – holandsky
Sandra Koning – holandsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Tatiana Starikova – rusky
Ines Fermoso  – španělsky
Lena Anderheim – švédsky
Simin Uysal  – turecky

Přeji všem hluboký a silný slunovrat a období vnitřního míru a lásky během svátků. 

Oznámení:

Mám velkou radost z toho, že má kniha Záchrana ztracené duše v čínštině vyšla dalším nákladem!!

Jelikož je sloupek tento měsíc dlouhý, zkrátím část, v níž píšu o svých knihách a skvělém podcastu s Renee Baribeau the Shamans Cave, o mých online kurzech a kurzech mých skvělých certifikovaných učitelů. O jejich kurzech se můžete dočíst zde www.shamanicteachers.com. 

Ohledně plánování svého kurzu, bych chtěla být, věřte mi, mnohem dál, ale cítím svou zodpovědnost a musím brát ohled na to, jaká je situace ohledně Covidu, než něco skutečně dokážu naplánovat. 

Na online události Gathering of Shamans, která se koná 3. – 5. prosince povedu úvodní setkání. Bude to skvělá akce, a moc se těším na to, že budu její součástí. Mám radost z řady učitelů, kteří budou mít k nabídnutí mnoho svých nových poznatků. 

Tato live událost se uskuteční přes Zoom a budete se moct těšit na Dr. Alberta Villolda, dona Miguela Ruize Jr, Lindu Starwolf a mnoho dalších předních učitelů a šamanských léčitelů. Tato online události je sestavena tak, abyste během ní mohli prožít hlubokou zkušenost spojení se svou pravou přirozeností pomocí časem prověřených šamanských technik.

Podrobnosti se dozvíte zde: https://bit.ly/3oyi07M

Doufám, že se k nám budete na tuto nádhernou událost moct připojit.

Dne 20. prosince se uskuteční ceremonie a rituál, které povede Sandra Ingerman jako otvírací ceremonii k desátému symposiu IAM Solstice Symposium. Začátek je v jedenáct hodin dopoledne (PST).  Můžete se těšit také na Deborah Koff-Chapin; Lindu Fitch; Christinu Pratt; Izthaka Beeryho, a Louise Edington.

Skupina Wind Clan Facebook pořádá jedinečnou celosvětovou událost, při níž stovky lidí vytvoří u sebe doma oltář a drží prostor. Stránka skupiny je centrem, kde se v průběhu čtrnácti dnů, kdy událost trvá, shromažďují informace, sdílejí příběhy, probíhají prezentace události a vzájemná podpora. Tyto posvátné ohně očišťují a posilují spojení mezi členy komunity. 

Registrovat se můžete zde: https://thepracticalshaman.com/fire-tenders-gathering/

V několika letech jsem přednášela na summitu pořádaném Sounds True o traumatu. Pořadatel Jeffrey Rutstein namě udělal svými znalostmi o práci s traumatem velký dojem. Sounds True nyní nabízí cetifikovaný program o traumatu s Jeffrey Rutsteinem. 

Healing Trauma Certificate Program with Jeffrey Rutstein 

Zde je odkaz na pět videonahrávek s jeho učením zdarma: https://product.soundstrue.com/healing-trauma-certificate/sign-up/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=8d0fe1f4

A zde je odkaz kde se můžete přihlásit na certifikovaný program:   https://product.soundstrue.com/healing-trauma-certificate/?sq=1/#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=37a19f43

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena

originál

český překlad

Sdílejte článek:

Facebook
Email
Twitter

Sdílejte článek:

Petr

Blog

Další články

Aktivní snění

Šamanismus

Vlastní tvorba