Šamanské léčení

Doba čtení: 2 minut

Šamanské léčení

Metody, které využívám vycházejí z prastarých šamanských tradic. Pomocí šamanského bubnu nebo chřestidla navážu spojení se svými duchovní průvodci, požádám je o pomoc při léčení, udržuji otevřený energetický kanál, kudy léčivá síla do klientova systému vstupuje, nebo kudy odchází všechno, co do něj nepatří.

Pomocí šamanských technik léčení se dají transformovat a harmonizovat vztahy, náš dlouhodobý životní stav, prostor, v němž žijeme i náš postoj k sobě, k okolí i ke světu, čímž se dále transformuje i naše životní nálada a směřování.

Pokud to, co člověku schází nebo přebývá nazveme disharmonií, potom harmonie je stav, v němž máme všeho dostatek a přiměřené množství. K tomuto stavu se klienty snažím dovést. Po celou dobu léčení zajišťují bezpečný prostor, energetickou ochranu a po ukončení cesty klientovi přináším vhled do jeho situace a poselství od svých duchovních průvodců.

K léčení nevyužívám psychotropní ani jiné látky, které by měnili moje nebo klientovo vnímání. Rozšířený stav vědomí, do kterého vstupuji, je podobný meditaci. Vnímám jak svoje tělo a prostředí, v němž se s klientem nacházíme, i neobyčejnou realitu, ze které léčení a informace pro klienta přicházejí. Klientovi stačí, když se v průběhu léčení uvolní a nechá na vesmíru, ať jedná. Pokud má zájem, může se aktivně léčivé šamanské cesty účastnit.

Vnímání v neobyčejné realitě je podobné vědomému snovém stavu. Vnitřním zrakem vidíme, vnitřním sluchem slyšíme, vnímáme tělesné i netělesné pocity a vnímáme mimosmyslově.

Průběh

Nejprve společně s klientem upřesníme jeho zadání. Dohodneme se, zda bude cestovat také nebo se léčení s duchovní roviny otevře. Vstoupím do rozšířeného stavu vědomí a svou pozornost nechám svými duchovními průvodci nasměrovat k rovině, kde se odehrává léčení.

V průběhu léčení klient může vnímat teplo, světlo, spojení s duchovními průvodci, spojení s vyšším já, spojení s Zemí, s energií živlů nebo s duchovními i pokrevními předky.

Po dokončení léčení sdílím s klientem svá zjištění, klient sdělí své pocity a dohodneme se na dalším postupu. Každý proces je individuální, a proto nelze dopředu říct, jak často, jak dlouho a do jaké hloubky bude nutné společně putovat, aby v definované oblasti nastala pozitivní proměna. Způsob a průběh léčení a harmonizace velmi záleží na přístupu klienta. 

Příklad z praxe

Rád bych zde pro názornost sdílel jeden z případů léčení. Klientka mě oslovila, abych jí pomohl od stavů únavy a vyčerpanosti, z kterých se nedokázala vymanit pomocí žádné z metod, které pro ni byly v tu chvílí dostupné. V průběhu prvního sezení jsem vnímal, jak průvodci z jejího energetického těla vyjímány cizí energie. Následně se otvory, kterými z jejího energetického těla energie unikala, zavřely. Tato metoda se nazývá šamanská extrakce. Viděl jsem, která silová zvířata s ní chtějí navázat kontakt a dostal jsem pro ni doporučení, ať častěji chodí do lesa, a že potřebuje masáž chodidel.

Zprávy jsem klientce předal a jelikož masáž chodidel nenabízím, doporučil jsem jí, ať někoho vhodného vyhledá. Na příštím sezení, které se konalo asi za měsíc, mi s velkou radostí oznámila, že se cítí mnohem lépe a že i na masáž chodidel došlo. Šla se projít do lesa na svá oblíbená místa, kde se „náhodou“ setkala s paní, která ji masáž chodidel nabídla, aniž by o to má klientka požádala nebo se jen zmínila. Tento jev synchronicity, kterou popsal už C. G. Jung, se velmi hojně využívá v metodě Aktivního snění.

Jakmile se otevřeme léčení z duchovní sféry, můžeme si být jisti, že se začnou dít neobyčejné věci, které nás nejen uzdraví a zbaví symptomů, ale nasměrují nás na cestě k harmonii a celistvosti.

                                                                       

Sdílejte článek:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

Sdílejte článek:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Petr

Blog

Další články

Aktivní snění

Tvůrčí psaní

Spřízněné duše

Formulář

Přihlaste se k odběru novinek

Objednávka

Vyplňte prosím formulář

Není-li u popisu služby na webu uvedeno jinak, je konečná ceny služby 1000,- Kč za první hodinu a poté 250,- Kč za každých započatých 15 minut.
Vaši objednávku vám potvrdím na e-mail do 24 hodin s návrhem volných terminů