Tvoření světelné sítě lidí

Doba čtení: 7 minut

Autorka: Sandra Ingerman

Překlad: Petr Nemcansky

Zkuste si představit, že než jste se narodili, byli jste jen malou jiskrou světla spojenou s tvořivou silou vesmíru. Pohlíželi jste dolů na tuto nádhernou zemi. Jaká krásná planeta a kolik úžasných životních forem. Začali jste zvažovat možnosti života na zemi. Vzpomínáte si na to, jak je život vzácný a na to, že veškerý život byl stvořen, aby prožíval lásku, světlo, radost, harmonii, mír, rovnost a hojnost? Pokud to cítíte v kostech, pak víte že je to pravda. Pokud ne, nezoufejte, pomohu vám si vzpomenout. Jsme společenstvím lidí, kteří mohou spojit své duchovní světlo a energii a vzpomenout si, jak tvořit nádherný život pro všechny živé bytosti. Musíme si vzpomenou na svou vizi, soustředit se na ni a společně ji udržovat. Společně se nám pak může dařit v proměnlivých časech.” Citát z knihy How to Thrive in Changing Times (Jak prosperovat v proměnlivých časech), Sandra Ingerman (Weiser 2010)

Když jsem pro svou knihu Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) sbírala materiál v různých duchovních naukách, zjistila jsem, že společným principem ezoterických nauk je víra, že veškerý život je stvořen ze světla. Jelikož jako lidské bytosti máme ego, často na svou pravou přirozenost zapomínáme a příliš se ztotožňujeme se svou osobností a tělem. Jsme světlo v těle.

Alchymisté neproměnili olovo ve zlato doslova. Proměnili vědomí těžké jako olovo ve vědomí lehké a zářivé jako zlato. Ježíš nás v evangeliu Matouše 5:30-20 vyzývá, abychom své světlo neskrývali pod vědro. Když kdekoli na světě mystici provádějí zázraky uzdravení, lze vidět, jak se proměňují na světlo a jak září. V knize Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) píšu o tom, jak důležitý je koncept světla ve všech duchovních tradicích.

Jsme světlo a přišli jsme sem, abychom zářili. Většina z nás však zapomněla na svou skutečnou přirozenost i na to, proč jsme sem přišli. Byli jsme stvořeni z lásky a světla a jsme láska a světlo. Je naším nezadatelným právem zářit do světa tak silně, jak jen dokážeme.

Od malička nás však učili, abychom nezářili příliš jasně. Pokud budeme zářit příliš silně, nikdo nás nebude mít rád. Tady může být jen několik „hvězd“ a ty mezi ně nepatříš. Zní vám to povědomě?

Proč na zemi může být jen několik hvězd? Ještě jsem nikoho neslyšela při pohledu na hvězdnou oblohu říct: „Kéž by ta hvězda nesvítila tak jasně, zastiňuje ty ostatní”. Proč tomu věříme tady?

Je na čase, abychom všichni vyzařovali své světlo a zrcadlili krásu noční oblohy. Musíme vlastní světlo znovu najít a prozářit temná místa světa.

Pravidelně každý měsíc tvoříme světelnou síť lidí. Přinášíme světlo nejen na místa, která to právě teď potřebují, ale světlo léčí i nás a pomáhá nám vzpomenout si, že světlo je naší pravou přirozeností. Léčí nás také uvědomění, že se propojujeme s tisíci dalšími lidmi, kteří se také rozpomínají na svou pravou přirozenost, světlo. Když se o to podělíme s ostatními, naše světelná síť poroste a vím, že bude mít dopad na Zemi a veškerý život na ní.

V knize Medicine for the Earth (Lék pro Zemi) učím, že záměr + harmonie + láska + soustředění + pozornost + jednota + představivost = proměna. Pomocí tohoto vzorce si vzpomeneme na vlastní světlo a necháme ho, ať se rozzáří.

Se svou skutečnou přirozeností, světlem, se můžete začít spojovat tak, že si pustíte uklidňující hudbu a přesunete se na klidné místo. Zhluboka dýchejte, vylaďte se do stavu harmonie a lásky. Dovolte si vstoupit do svého nitra se záměrem prožívat světlo, které září zevnitř skrze vaše bytí. Tím se uvedete do stavu jednoty se stvořitelem a se silou vesmíru. Soustřeďte se a udržujte svůj záměr. Pomocí své představivosti prociťujte a vnímejte své vnitřní světlo. Dovolte, ať naplno září skrze vás. Světlo je tam pořád a nelze jej vyčerpat. Kapacita světla je nekonečná, má schopnost vás zcela prozářit a zároveň jej můžete sdílet s ostatními. Nelze zničit a nikdo vám ho nemůže vzít. Nemusíte se bát, že se vyčerpáte, protože zdroj světla je pořád štědrý.

Uvědomujte si to celým tělem. Začněte tím, že dovolíte světlu, aby zářilo z jádra vašeho bytí. Dovolte, ať prostoupí každou buňku těla. Jakmile pocítíte, že jste světlem zcela naplněni, uvědomte si pulsování světla a propojte se se sítí života. Dovolte světlu, ať pulzuje celým tělem. Uvědomte si, že světlo proudí ven skrze každou část těla.

Jakmile jste si znovu uvědomili hojnost světla a dovolili jste mu vás ještě jednou prozářit, pomocí dechu a záměru z tohoto stavu vystupte. Vraťte se zpět, otevřete oči, uvědomte si tělo, zahýbejte prsty na nohou a jste připraveni spojit se s dalšími lidmi v síti, kteří také chtějí zářit a přinést do světa léčivou energii.

Začněte s procvičováním vyzařování světla skrze vás. Dále procvičujte vdechování a vydechování světla během dne.

Jakmile se spojíte s vlastním světlem a budete jej v každodenním životě vyzařovat, změní se vaše vibrace. Když spojíme naše světlo a podělíme se o něj se světem, změníme vibraci planety. Je velmi důležité, abyste zůstali na svůj záměr soustředěni.

Doporučuji, abyste ke cvičení nepřidávali žádné další modlitby ani slova. Prostě jen vyzařujte světlo a dovolte si propojit se s planetární sítí světla, které dosáhne až do těch nejvzdálenějších cípů a dotkne se všech temných koutů světa.

První meditace se konala v průběhu zimního slunovratu roku 2000 na oslavu návratu světla. Během meditace na úplněk zimního slunovratu dostali lidé instrukce začít vyzařovat světlo, jakmile slunovrat začal v místě kde žijí. Jak se světlo přesouvalo z jedné země do druhé, postupně narůstalo až obešlo celou zeměkouli. Tady jsme se však nezastavili. Pokračovali jsme a zářili dál v průběhu dne a následujícího večera. Propojovali jsme se v celosvětovou světelnou síť vyzařováním světla v průběhu slunovratu a pokračovali jsme dál v průběhu dne a noci.

Meditace k vytváření světelné sítě lidí pokračují během každého úplňku, kdy síla měsíce násobí světlo, které vyzařujeme. Během každého úplňku pracujte na tom, abyste vyzařovali světlo a představujte si, že jste propojeni s celosvětovou světelnou sítí lidí v průběhu dne i večera. Pokračujme v tom během každého úplňku. Představte si, jaké léčení a změnu vibrací to může přinést do vašeho vlastního života i pro celou planetu.

Pokud během oslav úplňku pracujete ve skupině, spojte ruce, dovolte svému světlu zářit a propojte jej s ostatními. Uvědomte si, jak se světlo vaší skupiny propojuje se světlem skupin po celém světě. Uvědomte si, jak se propojujete s obrovskou světelnou sítí.

Pokud pracujete sami, přesuňte se na klidné místo a dovolte svému světlu ať skrze vás září. Představte si, že se propojujete se světelnou sítí obrovské komunity, která září po celém světě.

Jeden přítel mi připomenul, že děti svítí stále. Vezměte své děti na tuto praxi s sebou.

Pamatujte si, že veškerý život je ze světla. Vy jste světlo, my všichni jsme světlo, propojíme se všichni spolu do velkého kruhu a světelné sítě.

V roce 2010 Kate, která učí Lék pro Zemi v Delaware dostala nápad. Setkává se každý měsíc s lokální skupinou a společně spřádají světelnou síť takto:

„Nespřádáme světelnou síť směrem vzhůru a ven do okolí, ale směrem dolů do země, jako kořeny. Jakmile se všechny kořeny propojí se světlem ostatních, vytryskne světlo ze země a obalí každou bytost na planetě.”

Podle principu, jak nahoře tak dole, jak uvnitř tak venku, je důležité, aby každá komunita utvořila část „jak uvnitř“. Mnozí lidé v duchovní komunitě mají tendenci opouštět v průběhu duchovní praxe tělo. Síla této praxe však spočívá ve schopnosti zůstat v těle, jelikož hvězda září zevnitř.

Zkusme zakořenit světelnou síť do Země. Přejme si, abychom světelnou síť cítili uvnitř nás samých i po celé Zemi.

Instrukce k vytváření léčivého kruhu pro celosvětovou komunitu

Zdá se, že se vědomí proměňuje čím dál rychleji. Je to pro nás samozřejmě přínosné, protože se učíme, jak žít v harmonii. Každá změna v našem životě s sebou přináší smrt. Protože jak přecházíme do nového stavu pozornosti a navyšujeme si vědomí, musíme nechat odejít to, co nám už neprospívá.

Nikdy jsem neviděla procházet tolik lidí životními zkouškami jako v současnosti.

Často ve Zprávách o proměnách píšu, že se musíme naučit, jak zvládat různé paradoxy stavů vědomí a pozornosti, protože proměna se odehrává na mnoha úrovních současně.

Na jedné úrovni jsme všichni propojeni a jsme Duchem. Z duchovního pohledu jsme všichni od Boha a jsme dokonalí. Součástí lidského života je však zároveň mít ego. Ego samo sebe vnímá jako oddělené od ostatního života. Stav oddělenosti vytváří strach, hněv a různé další emoce. Stav oddělenosti způsobuje také tělesná onemocnění.

Čím dále pokračujeme v praxi transfigurace, začínáme stavy oddělenosti léčit. Posouváme se na vyšší úroveň vědomí a učíme se, jak se odevzdat dokonanosti vesmíru. Někdy to není snadné a potřebujeme pomoc, abychom si na své božské světlo vzpomněli.

Rozhodla jsem se, že na podporu naší světové komunity, která čte Zprávy o proměnách, že každý měsíc souběžně s vytvářením světelné sítě lidí přidám léčivý kruh. V průběhu úplňku budeme dále spřádat světelnou síť po celé zemi a skrze ni a zároveň vytvoříme kruh, z kterého budeme vyzařovat světlo pro ty, kteří požádají o pomoc.

Zde je můj návrh. Pokud se chcete dobrovolně připojit, představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními Nezapomeňte, že Zprávy o proměnách se překládají do mnoha dalších jazyků. Spolupracujeme jako velká celosvětová komunita.

Záměrem je prožít božské světlo a vyzařovat ho dovnitř do vnitřního kruhu.

V našem kruhu nepotřebujeme utrpení. Uvědomujeme si božskou dokonalost každé lidské bytosti. Neuzavíráme lidi do diagnózy utrpení, ale pozvedáme je k jejich dokonalosti.

Autor a lektor Eric Pearl učí: „Podle kvantové fyziky, pokud změníte chování jedné částice, jiná částice na jiném místě okamžitě zareaguje, ať už se od ní nachází jen pár centimetrů nebo je vzdálená několik vesmírů.“ Nižší frekvence se naladí na ty vyšší, ne naopak.

Takže zpět k základnímu principu Léku pro Zemi, změníme svět a vyléčíme ostatní tím, kým se stáváme – naší přítomností, láskou a světlem, které vyzařujeme.

Nepokoušíme se posílat energii nebo někoho vyléčit. Pouze vlastnímu božskému světlu a lásce dovolíme, aby zažehla božské světlo v těch, kteří žádají o pomoc.

Představte si, že stojíte nebo sedíte v kruhu s ostatními praktikujícími. Provádějte svou práci transfigurace dlaněmi obrácenými do vnitřního kruhu a vyzařujte své božské světlo a lásku.

Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, představte si, že ležíte uprostřed kruhu lidí z celého světa.

Vaším úkolem je absorbovat světlo, které ostatní sdílejí. Použiji metaforu, která by vám pomohla vstřebat božské světlo a lásku do každé vaší buňky. Dám vám několik příkladů a doufám, že si najdete představu, která vám bude vyhovovat. Představte si suchou houbičku, která je ponořena do vody a nasává vodu do sebe. Představte si květinu, na kterou dny a týdny pršelo a teď vysvitlo slunce, jehož paprsky květina vstřebává. Nebo si představte květinu, na kterou dlouho pražilo slunce a teď začalo pršet a květina natahuje vodu, která ji vyživuje.

Nebo si představte místnost se zataženými závěsy a když se závěsy roztáhnou, zalije celou místnost sluneční svit.

Dovolte vnějšímu kruhu, aby nastartoval vaše vlastní vyzařování, aby proudilo každou buňkou vašeho těla. Spojíme se tak opětovně se svou božskou dokonalostí a propojíme se se světelnou sítí. Léčí se tím ty stavy oddělenosti, které způsobují emocionální a fyzické nemoci. Připomínáme si tím, že všichni máme sílu postavit se výzvám a vzít za příležitosti, které nám život přináší.

V průběhu jednoho dne se můžete vyskytnout v obou z možných rolí. Jednou můžete být léčitelem a podruhé můžete ležet uprostřed kruhu a nechat se léčit.

Jelikož pracujeme mimo čas, nezáleží na tom, kdy tuto práci budete provádět. Není nutné seřizovat si čas, během nějž budeme všichni pracovat.

Při tvoření světelné sítě lidí nemusíme pracovat pouze během úplňku. Vyživuji světelnou síť, kdykoli mě moje srdce zavolá.  Vyzařovat své světlo do celosvětového kruhu můžeme jistě každý den. Našim skutečným úkolem je naučit se, jak své světlo vyzařovat do světa s každý výdechem a krokem, který děláme.

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

zdroj: sandraingerman.com

česky

originál

Sdílejte článek:

Facebook
Email
Twitter

Sdílejte článek:

Petr

Blog

Další články

Aktivní snění

Šamanismus

Vlastní tvorba